Underviserportal

Ungdomsuddannelser Undervisning i køn, krop og seksualitet
Log ind / Opret dig Gemte

Seksuelle grænser på ungdomsuddannelser

Når unge starter på en ungdomsuddannelse, er der meget på spil: Et nyt fællesskab skal dannes, der festes og flirtes, og det kan nogle gange være svært at kende sine egne og andres grænser.

Sæt fokus på grænser

Sagerne om puttemiddage og #Metoo-bevægelsen er blot to eksempler på, at seksuelle grænser fylder meget for unge, og nogle gange kan være svære at navigere i.
På ungdomsuddannelserne har man fokus på at skabe en positiv og trivselsfremmende ungdomskultur, men mange skoler mangler redskaber til, hvordan man inkluderer emner som flirt, sex, seksualitet og grænser i dette arbejde.

Her følger fem anbefalinger til en skolebaseret tilgang til arbejdet med grænser i forhold til køn, krop og seksualitet.

1. Tal om festkultur


Det er en god idé, allerede inden man skal holde den første fest, at tale om, hvordan man sikrer en god og inkluderende festkultur uden grænseoverskridelser. Man kan f.eks. lade elevråd eller festudvalg facilitere en dialog om, hvad der kendetegner en god fest og evt. evaluere om den første fest levede op til det.

2. Tal om normer

Normer kan virke ekskluderende og betyde at nogle ikke føler sig som en del af fællesskabet. Derfor anbefaler vi, at man sætter fokus på alle de normer og forventninger, som kan findes i ungefællesskaber. Det kan være normer om at man skal se ud eller tale på en bestemt måde, men det kan også være normer om, at man skal drikke alkohol eller at man skal score til festerne.

Undervisningsfilm om normer

3. Tal om digital trivsel

Ungdomsliv foregår både online og offline og det samme gør skolelivet. Derfor er det vigtigt at man både arbejder forebyggende med digital trivsel og har et beredskab i tilfælde af digitale grænseoverskridelser. Sex & Samfund har udarbejdet dette materiale, som både indeholder konkrete undervisningsaktiviteter og anbefalinger til, hvordan man udarbejder et beredskab.

4. Undervis om grænser

Sæt fokus på grænser i undervisningen fx i samfundsfag, dansk eller psykologi.

Sex & Samfund har i samarbejde med Det Kriminalpræventive Råd udviklet undervisningsmaterialer om Grænser til alle ungdomsuddannelser. Undervisningsmaterialerne tager udgangspunkt i relevante fagmål og inderholder bl.a. film og podcasts.

Hent undervisningsmaterialerne her:

Film fra undervisningsmaterialet

5. Lav en plan

Det gode ungdomsliv er også at fejle og lære af sine fejl. Derfor er det vigtigt, at der er nogen på skolen, der er klar til at hjælpe, hvis en elev har fået sine grænser overskredet eller har overskredet en andens grænser. Skolen kan fx udpege to eller tre ansatte til sammen at danne sig et overblik over de tilbud og muligheder for hjælp og rådgivning, som de kan henvise eleverne til, hvis de skulle få brug for det.