Underviserportal

Ungdomsuddannelser Undervisning i køn, krop og seksualitet
Log ind / Opret dig Gemte

Grænser, gråzoner og viden om overgreb

Rådgivningsøvelse
Del af forløbet: Sex og normer i grænselandet
Opgavetype: Rådgivningsøvelse
  • Tid 30 - 45 min.
  • Målgruppe STX, HF, HHX, HTX
  • Materialer Arbejdsark 1 med fakta om lovgivningen, arbejdsark 2 med spørgsmål fra Sexlinien for Unge, arbejdsark 3 med arbejdsspørgsmål
  • Temaer Relationer, Sex, Grænser
  • Fag / Emne Samfundsfag
  • Mål

    At eleverne tilegner sig viden om seksuelle overgreb og diskuterer hvordan denne viden kan anvendes i konkrete situationer.

    At eleverne reflekterer over, hvilke muligheder de har for at få hjælp, råd og vejledning i situationer, hvor deres egne eller andres grænser er overskredet.

En del af forløbet: Sex og normer i grænselandet

Andre opgaver i forløbet

Til materialeoversigt