Underviserportal

Ungdomsuddannelser Undervisning i køn, krop og seksualitet
Log ind / Opret dig Gemte

Ja, nej eller måske?

Del af temaet: Grænser og samtykke
Øvelsestype(r): Film og lyd
  • Tid 20 - 30 min.
  • Målgruppe STX, HF, HHX, HTX
  • Materialer Arbejdsark med arbejdsspørgsmål
  • Fag Samfundsfag
  • Mål

    Eleverne reflekterer over unges omgangsformer og forhandlinger i situationer med flirt og scoring

    Eleverne reflekterer over sprog og empatiske handlemuligheder i forhold til at give og modtage afvisninger i seksuelle situationer

En del af temaet: Grænser og samtykke

Andre opgaver om temaet

Til materialeoversigt