Underviserportal

Ungdomsuddannelser Undervisning i køn, krop og seksualitet
Log ind / Opret dig Gemte

Rådgiv unge om seksuelle grænser og lovgivning

Rådgivningsøvelse
Del af temaet: Grænser
Opgavetype: Rådgivningsøvelse
  • Tid 30 - 45 min.
  • Målgruppe EGU , AGU , PGU
  • Materialer Arbejdsark 1 med fakta om lovgivningen, arbejdsark 2 med spørgsmål fra Sexlinien for Unge, arbejdsark 3 med arbejdsspørgsmål
  • Temaer Identitet, Rettigheder, Grænser
  • Fag Identitet og medborgerskab
  • Mål

    At eleverne tilegner sig viden om seksuelle overgreb og bringer deres viden i anvendelse i konkrete situationer.

    At eleverne reflekterer over, hvilke muligheder de har for at få hjælp, råd og vejledning i situationer, hvor deres egne eller andres grænser er overskredet.

En del af temaet: Grænser

Andre opgaver om temaet

Til materialeoversigt