Underviserportal

Ungdomsuddannelser Undervisning i køn, krop og seksualitet
Log ind / Opret dig Gemte

Slap nu af, jeg vil jo bare have et kys

Podcast
Del af temaet: Grænser
Opgavetype: Podcast
  • Tid 40 - 50 min.
  • Målgruppe EGU , AGU , PGU
  • Materialer Podcasten "Slap nu af, jeg vil jo bare have et kys”, et arbejdsark med arbejdsspørgsmål til hver gruppe
  • Temaer Identitet, Rettigheder, Grænser
  • Fag Samfundsfag, Dansk, Identitet og medborgerskab
  • Mål

    At eleverne reflekterer over, hvilke konsekvenser grænseoverskridende handlinger kan have

    At eleverne kommer med bud på handlemuligheder for personer i en situation, hvor de oplever en grænseoverskridelse

En del af temaet: Grænser

Andre opgaver om temaet

Til materialeoversigt