Underviserportal

Ungdomsuddannelser Undervisning i køn, krop og seksualitet
Log ind / Opret dig Gemte

Tak, men nej tak

Del af temaet: Grænser
Øvelsestype(r): Aktiv vurdering
  • Tid 25 - 35 min.
  • Målgruppe EGU,AGU,PGU
  • Materialer Arbejdsark med dilemmaer
  • Fag Samfundsfag, Identitet og medborgerskab
  • Mål

    Eleverne overvejer fordele og ulemper ved forskellige måder at afvise en, de ikke er interesseret i

    Eleverne skaber et fælles sprog for, hvordan en afvisning kan gøres mindst mulig konfliktfuld

En del af temaet: Grænser

Andre opgaver om temaet

Til materialeoversigt