Underviserportal

Ungdomsuddannelser Undervisning i køn, krop og seksualitet
Log ind / Opret dig Gemte

Flirt, fest og alkohol

Film og gruppearbejde
Del af temaet: Grænser
Opgavetype: Film og gruppearbejde
  • Tid 30 - 40 min.
  • Målgruppe EGU , AGU , PGU
  • Materialer Filmen ”Flirt, fest og alkohol” og et arbejdsark til hver gruppe
  • Temaer Normer
  • Fag Identitet og medborgerskab, Omsorg og sundhed
  • Mål

    At eleverne drøfter alkohols betydning for flirt og scoring

    At eleverne kommer med bud på, hvad man kan gøre for at undgå grænseoverskridelser i situationer med alkohol

En del af temaet: Grænser

Andre opgaver om temaet

Til materialeoversigt