Underviserportal

Ungdomsuddannelser Undervisning i køn, krop og seksualitet
Log ind / Opret dig Gemte

Rådgiv unge om seksuelle grænser og lovgivning

Del af temaet: Grænser
Øvelsestype(r): Dialog
  • Tid 30 - 45 min.
  • Målgruppe EUD, EUX
  • Materialer Arbejdsark med fakta om lovgivningen, spørgsmål fra Sexlinien og arbejdsspørgsmål
  • Fag Samfund og sundhed (GF 1), Samfundsfag
  • Mål

    Eleverne tilegner sig viden om seksuelle overgreb og bringer deres viden i anvendelse i konkrete situationer

    Eleverne reflekterer over, hvilke muligheder de har for at få hjælp, råd og vejledning i situationer, hvor deres egne eller andres grænser er overskredet

En del af temaet: Grænser

Andre opgaver om temaet

Til materialeoversigt