Underviserportal

Ungdomsuddannelser Undervisning i køn, krop og seksualitet
Log ind / Opret dig Gemte

Slap nu af, jeg vil jo bare have et kys

Del af temaet: Grænser
Øvelsestype(r): Elevproduktion, Dialog
  • Tid 40 - 50 min.
  • Målgruppe EUD, EUX
  • Materialer Arbejdsark med arbejdsspørgsmål
  • Fag Samfund og sundhed (GF 1), Samfundsfag, Dansk
  • Mål

    Eleverne reflekterer over, hvilke konsekvenser grænseoverskridende handlinger kan have

    Eleverne kommer med bud på handlemuligheder for personer i en situation, hvor de oplever en grænseoverskridelse

En del af temaet: Grænser

Andre opgaver om temaet

Til materialeoversigt