Underviserportal

Ungdomsuddannelser Undervisning i køn, krop og seksualitet
Log ind / Opret dig Gemte

Tak, men nej tak

Firehjørne-øvelse
Del af temaet: Grænser
Opgavetype: De fire hjørner
  • Tid 25 - 35 min.
  • Målgruppe EUD, EUX
  • Materialer Et arbejdsark med dilemmaer
  • Fag Samfund og sundhed (GF 1), Samfundsfag
  • Mål

    At eleverne overvejer fordele og ulemper ved forskellige måder at afvise en, de ikke er interesseret i

    At eleverne skaber et fælles sprog for, hvordan en afvisning kan gøres mindst mulig konfliktfuld

En del af temaet: Grænser

Andre opgaver om temaet

Til materialeoversigt