Underviserportal

Ungdomsuddannelser Undervisning i køn, krop og seksualitet
Log ind / Opret dig Gemte

Sociologiske perspektiver på samtykke online/offline

Del af temaet: Digital trivsel
Opgavetype: Gruppeopgave
 • Tid 120 min.
 • Målgruppe STX, HF
 • Temaer Identitet, Rettigheder, Samfundsforhold
 • Fag Samfundsfag, Digital dannelse
 • Mål

  At eleverne bliver opmærksomme på og reflekterer over handlemuligheder i forhold til at
  sikre demokratiske seksuelle omgangsformer online/offline og forebygge krænkelser af privatlivet på nettet ved for eksempel billeddeling uden samtykke

  At eleverne arbejder kritisk-analytisk med sociologiske teorier og perspektiver på en samfundsmæssig problemstilling og begreber som samtykke på nettet og i seksuelle relationer

En del af temaet: Digital trivsel

Andre opgaver om temaet

Til materialeoversigt