Underviserportal

Ungdomsuddannelser Undervisning i køn, krop og seksualitet
Log ind / Opret dig Gemte

Etik i storbyen og på nettet. To sider af samme sag?

Del af temaet: Digital trivsel
Opgavetype: Gruppeopgave
  • Tid 120 min.
  • Målgruppe STX, HF
  • Temaer Identitet, Rettigheder, Samfundsforhold
  • Fag Samfundsfag, Digital dannelse
  • Mål

    At eleverne diskuterer og reflekterer over deres egne og klassekammeraters sproglige kommunikationsformer og adfærd – herunder deling af privat materiale – på nettet

    At eleverne arbejder kritisk-analytisk og komparativt med sociologiske teorier og perspektiver på en historisk-samfundsmæssig problemstilling om storbyen og nettet og betingelserne for udvikling af sociale relationer, omgangsformer og etik for unge på nettet i dag

En del af temaet: Digital trivsel

Andre opgaver om temaet

Til materialeoversigt