Underviserportal

Ungdomsuddannelser Portal for undervisning i køn, krop og seksualitet
Log ind / Opret dig Gemte

Kærlighed, venskab og familie

  • Antal opgaver 3
  • Temaer Køn, Identitet
  • Fag / Emne Samfund og sundhed (GF 1), Samfundsfag, psykologi og idræt (GF 2)
  • Målgruppe EUD, EUX

Beskrivelse af forløbet

Dette undervisningsforløb handler om kærlighed og relationer.

Forløbet ”Kærlighed, venskab og familie” tager afsæt i bekendtgørelsen for faget ”Samfund og sundhed” på GF1 på EUD/EUX, men der kan også arbejdes med forløbet i andre fag og tværfaglige forløb. Dette forløb er tilrettelagt med særligt udgangspunkt i det faglige mål om seksualitet og seksuel sundhed i bekendtgørelsen, men mange af fagets øvrige mål vil også være dækket i større eller mindre grad.

Formålet med forløbet er, at eleverne udvikler deres viden om deres rettigheder og får styrket deres handlemuligheder i forhold til at træffe egne valg omkring kærlighed og relationer og i forhold til de dilemmaer, unge kan stå i. Opgaverne i forløbet lægger op til, at eleverne både undersøger, diskuterer, udfordrer og forholder sig kritisk og nuanceret til værdier og normer om kærlighed, kæresterelationer, venskaber og familie og reflekterer over egne visioner for deres liv.

Undervisningsforløbet er ét af flere forløb, der er udviklet i projektet ”Dialog i det multietniske klasserum”. Forløbet er særligt målrettet erhvervsuddannelser med en høj andel af unge med etnisk minoritetsbaggrund. Der er derfor en højere repræsentation af unge med etnisk minoritetsbaggrund end unge med etnisk majoritetsbaggrund i film, cases og dilemmaer i forløbet. Forløbet vil dog være relevant på alle typer af ungdomsuddannelser. Til projektet ”Dialog i det multietniske klasserum” er desuden udviklet forløbene ”Kroppen på spil” og ”Køn og seksualitet”. Til alle forløb er udviklet en kort undervisningsfilm, hvor unge taler om temaet for forløbet. Filmene kan ses på www.sexlinien. dk/Ugesex. Dette forløb består af tre opgaver, som er opbygget som en sammenhængende workshop på tre-fire timer. Man kan vælge at arbejde med en, flere eller alle tre opgaver i forløbet både separat eller i sammen med nogle af de andre forløb og temaer. For at skabe et trygt, positivt og ikke-diskriminerende undervisningsmiljø anbefaler vi også, at man indleder hele undervisningsforløbet med at arbejde med forløbet ”Det trygge rum” og introduktionsopgaven ”God stil i undervisningen”.

Læs mere om Dialog i det multietniske klasserum på: www.underviserportal.dk

Opgaver i forløbet

Til materialeoversigt