Underviserportal

Ungdomsuddannelser Undervisning i køn, krop og seksualitet
Log ind / Opret dig Gemte

Unges seksuelle sundhed

  • Antal opgaver 7
  • Temaer Seksualitet, Køn, Krop, Seksuel sundhed
  • Fag / Emne Samfund og sundhed (GF 1), Samfundsfag, psykologi og idræt (GF 2)
  • Målgruppe EUD, EUX

Beskrivelse af forløbet

Dette undervisningsforløb, som er udviklet til Uge Sex 2016, handler om unges seksuelle sundhed og trivsel.

Forløbet kan benyttes som et selvstændigt læringsforløb om sociale medier med afsæt i bekendtgørelsen for faget ”Samfund og sundhed”, idet forløbet er tilrettelagt under særlig hensyntagen til dét faglige mål, som lyder, at eleven skal kunne ”forstå forhold, der påvirker seksualiteten, herunder seksuel sundhed, prævention, krop, køn og identitet” (jævnfør læreplanen for ”Samfund og sundhed”, stk. 2.1, punkt 6), men næsten alle fagets øvrige mål vil også være dækket i større eller mindre grad.

Undervisningsforløbet har fokus på, hvordan unge forholder sig til prævention og sexsygdomme, graviditet og fertilitet samt seksualitet, rettigheder og grænser. 

Formålet med forløbet er, at eleverne får udviklet og styrket deres handlekompetence, så de bliver i stand til at træffe valg for sig selv og sammen med andre omkring seksuel sundhed og forholde sig reflekteret, kritisk og handlingsorienteret til hverdagens og samfundets spørgsmål og dilemmaer omkring seksualitet, sundhed, køn, krop og rettigheder.

Opgaverne i forløbet lægger op til, at eleverne på en kritisk og undersøgende måde arbejder med nogle af de spørgsmål, problemer og dilemmaer, som unge kan møde i forhold til seksualitet, sundhed, krop, køn og grænser, samt at de diskuterer handlemuligheder i forhold til de dilemmaer og problemstillinger, de kan møde.

Undervisningsforløbet er opbygget som et samlet, varieret forløb på 5,5 timer svarende til en dags workshop med en introduktionsfase (2 øvelser), en plenumsession med en prioriteringsøvelse og et onlinebrætspil, et temabaseret gruppearbejde med præsentationselement (3 forskellige opgaver) og en afsluttende opsamling i plenum. 

Som beskrevet ovenfor kan forløbet med fordel afvikles som en sammenhængende workshop over 5-6 timer. Med en sådan tilrettelæggelse vil man have en dag, hvor der vil indgå mange varierede arbejdsformer (film, spil, dilemmaøvelser, gruppeprojekter), og den vil blive afsluttet med faglig dokumentation i form af præsentationer af de gruppeprojekter, som indgår. Det er denne tilrettelæggelsesform, anvisningerne undervejs tager udgangspunkt i, men det vil naturligvis også være muligt blot at vælge enkelte øvelser ud og arbejde med dem løsrevet fra det samlede forløb, hvis tiden er knap. I dét tilfælde vil vi anbefale, at man vælger opgaverne i det indledende forløb: prioriteringsøvelse og onlinebrætspil. For at skabe et trygt, positivt og ikke-diskriminerende undervisningsmiljø anbefaler vi også, at man indleder hele undervisningsforløbet med at arbejde med de to introduktionsopgaver.

Alle klip, der indgår, kan hentes enten i Mediebiblioteket på DR Gymnasium (kræver UNI•Login) eller direkte på undervisningssitet Uge Sex på Sexlinien for Unge (www.sexlinien.dk/ugesex).

God fornøjelse!

Opgaver i forløbet

Humor, holdninger og diskrimination på jobbet
Forløb: Unges seksuelle sundhed
Type: Introduktionsopgave
Tid: 15 - 30 min.
Målgruppe: EUD, EUX
Fag/emner: Samfund og sundhed (GF 1), Samfundsfag, psykologi og idræt (GF 2)
Områder: Seksualitet, Køn, Krop
Opgave
Aftaler om værdier i undervisningen
Forløb: Unges seksuelle sundhed
Type: Introduktionsopgave
Tid: 30 - 40 min.
Målgruppe: EUD, EUX
Fag/emner: Samfund og sundhed (GF 1), Samfundsfag, psykologi og idræt (GF 2)
Områder: Seksualitet, Køn, Krop
Opgave
Sundhed, seksualitet, krop og køn
Forløb: Unges seksuelle sundhed
Tid: 30 min.
Målgruppe: EUD, EUX
Fag/emner: Samfund og sundhed (GF 1), Samfundsfag, psykologi og idræt (GF 2)
Områder: Seksualitet, Køn, Krop, Seksuel sundhed
Opgave
Sex på spil
Forløb: Unges seksuelle sundhed
Type: Onlinespil
Tid: 45 min.
Målgruppe: EUD, EUX
Fag/emner: Samfund og sundhed (GF 1), Samfundsfag, psykologi og idræt (GF 2)
Områder: Seksualitet, Prævention, Køn, Krop, Seksuel sundhed
Opgave
Hvorfor bruger unge ikke prævention?
Forløb: Unges seksuelle sundhed
Type: Gruppeopgave med præsentationselement
Tid: 120 min.
Målgruppe: EUD, EUX
Fag/emner: Samfund og sundhed (GF 1), Samfundsfag, psykologi og idræt (GF 2)
Områder: Seksualitet, Prævention, Krop, Seksuel sundhed
Opgave
Tænker du over din fertilitet?
Forløb: Unges seksuelle sundhed
Type: Gruppeopgave med præsentationselement
Tid: 120 min.
Målgruppe: EUD, EUX
Fag/emner: Samfund og sundhed (GF 1), Samfundsfag, psykologi og idræt (GF 2)
Områder: Seksualitet, Køn, Identitet, Krop, Seksuel sundhed
Opgave
Hvor går dine grænser?
Forløb: Unges seksuelle sundhed
Type: Gruppeopgave med præsentationselement
Tid: 120 min.
Målgruppe: EUD, EUX
Fag/emner: Samfund og sundhed (GF 1), Samfundsfag, psykologi og idræt (GF 2)
Områder: Seksualitet, Køn, Identitet, Krop
Opgave
Til materialeoversigt