Underviserportal

Ungdomsuddannelser Portal for undervisning i køn, krop og seksualitet
Log ind / Opret dig Gemte

Køn, krop og sociale medier

  • Antal opgaver 7
  • Temaer Køn, Identitet, Krop, Rettigheder, Seksuel sundhed, Sociale medier
  • Fag / Emne Dansk
  • Målgruppe STX, HF, HHX, HTX

Beskrivelse af forløbet

Dette undervisningsforløb, som er målrettet danskfaget på stx/hf, handler helt overordnet om unges trivsel og rettigheder i forhold til køn og krop på de sociale medier. 

Inden for en danskfaglig ramme sætter forløbet fokus på, hvordan unges online-hverdagsliv påvirker forholdet mellem, hvad der er privat, og hvad der er offentligt, grænser, kropsidealer og normer for selvfremstilling og etablering af relationer på de sociale platforme. 

Forløbet tjener i høj grad et dannelsesmæssigt formål, da det er udarbejdet således, at det bidrager til at styrke elevernes dannelseshorisont og deres evne til at forholde sig fagligt og kritisk-analytisk til overvejende ikke-fiktive, skærmbaserede tekster af dén slags, der er typisk i det moderne mediebillede. 

Forløbet tager udgangspunkt i danskfagets læreplaner (på såvel stx som hf), idet det tager højde for de litterære, sproglige og mediemæssige dimensioner ved faget. Desuden indgår såvel receptive som produktive elementer, da der i hver af de fire gruppeopgaver indgår krav om, at grupperne skal præsentere deres arbejde ved en mundtlig fremlæggelse, som er støttet af et produkt med skriftlighed (for eksempel et argumenterende opslag til Facebook, et elektronisk mindmap eller en kampagneidé, som er formidlet i skift og billede). 

Undervisningsforløbet er opbygget som et samlet, varieret forløb, som kan afvikles i løbet af cirka fem klokketimer. Det er bygget op i en struktur med tre overordnede dele: en plenum-introduktionsdel med en quiz, en film og en dilemmaøvelse, et temabaseret gruppearbejde med fire forskellige opgaver (om privatlivskrænkelser, sexistisk cybermobning, køn og sprog og en lyrikers blog om sex, køn og magt) og en afsluttende opsamling i plenum. 

Opgaverne i forløbet lægger op til, at eleverne på en kritisk og undersøgende måde arbejder med nogle af de problemer og dilemmaer, som de kan møde, når de bevæger sig rundt på de sociale medier, og at de reflekterer over konkrete online-tematikker i relation til sprog, grænser, køn, krop, seksualitet og trivsel, samt at de diskuterer handlemuligheder i forhold til de dilemmaer og problemstillinger, som færden på nettet aktualiserer. 

I materialet indgår en lang række forskellige opgavetyper og arbejdsformer, idet der er både film, quiz, dilemmaøvelser og varierede gruppeprojekter. I forløbet indgår i øvrigt en række filmklip, som er tilgængelige enten i Mediebiblioteket på DR Gymnasium eller på undervisningssitet Uge Sex på Sexlinien for Unge (www.sexlinien.dk/ugesex).

For at skabe et trygt, positivt og ikke-diskriminerende undervisningsmiljø anbefaler vi også, at man indleder hele forløbet med at arbejde med undervisningsforløbet ”Det trygge rum”.

God fornøjelse!

Opgaver i forløbet

Til materialeoversigt