Underviserportal

Ungdomsuddannelser Portal for undervisning i køn, krop og seksualitet
Log ind / Opret dig Gemte

Ung på sociale medier

  • Antal opgaver 8
  • Temaer Seksualitet, Køn, Krop
  • Fag / Emne Samfund og sundhed (GF 1), Samfundsfag, psykologi og idræt (GF 2), Dansk
  • Målgruppe EUD, EUX

Beskrivelse af forløbet

Dette undervisningsforløb, som er udviklet til Uge Sex 2016, handler om unges trivsel og rettigheder på de sociale medier. 

Forløbet kan benyttes som et selvstændigt læringsforløb om sociale medier med afsæt i bekendtgørelsen for faget ”Samfund og sundhed”, idet forløbet er tilrettelagt under særlig hensyntagen til det faglige mål, som lyder, at eleven skal kunne ”forstå forhold, der påvirker seksualiteten, herunder seksuel sundhed, prævention, krop, køn og identitet” (jævnfør læreplanen for ”Samfund og sundhed”, stk. 2.1, punkt 6), men næsten alle fagets øvrige mål vil også være dækket i større eller mindre grad. 

Undervisningsforløbet fokuserer på, hvordan unges online-hverdagsliv påvirker forholdet mellem, hvad der er privat, og hvad der er offentligt, grænser, kropsidealer samt normer for selvfremstilling og etablering af relationer på de sociale platforme. 

Formålet med forløbet er, at eleverne får udviklet og styrket deres kompetencer, så de bliver i stand til at forholde sig reflekteret, kritisk og handlingsorienteret til det, de møder, oplever og gør på de sociale medier. 

Opgaverne i forløbet lægger op til, at eleverne på en kritisk og undersøgende måde arbejder med nogle af de problemer og dilemmaer, som de kan møde, når de bevæger sig rundt på de sociale medier, at de reflekterer over konkrete online-tematikker i relation til grænser, køn, krop, seksualitet og trivsel, samt at de diskuterer handlemuligheder i forhold til de dilemmaer og problemstillinger, de kan møde, når de er online.

Undervisningsforløbet er opbygget som et samlet, varieret forløb på 5,5 timer svarende til en dags workshop med en introduktionsfase (1. øvelse), en plenumsession med en online-quiz, film og dilemmaøvelser, et  emabaseret gruppearbejde med præsentationselement (4 forskellige opgaver) og en afsluttende opsamling i plenum. 

Som beskrevet ovenfor kan forløbet med fordel afvikles som en sammenhængende workshop over 5-6 timer. Med en sådan tilrettelæggelse vil man have en dag, hvor der vil indgå mange varierede arbejdsformer (film, quiz, dilemmaøvelser, gruppeprojekter), og den vil blive afsluttet med faglig dokumentation i form af præsentationer af de gruppeprojekter, som indgår. Det er denne tilrettelæggelsesform, anvisningerne undervejs tager udgangspunkt i, men det vil naturligvis også være muligt blot at vælge enkelte øvelser ud og arbejde med dem løsrevet fra det samlede forløb, hvis tiden er knap. I dét tilfælde vil vi anbefale, at man vælger opgaverne i det indledende forløb: Quiz, film og dilemmaøvelser. For at skabe et trygt, positivt og ikke-diskriminerende undervisningsmiljø anbefaler vi også, at man indleder hele undervisningsforløbet med at arbejde introduktionsopgaven. 

Alle klip, der indgår, kan enten hentes i Mediebiblioteket på DR Gymnasium (kræver UNI-login) eller direkte på undervisningssitet Uge Sex på Sexlinien for unge (www.sexlinien.dk/ugesex). 

God fornøjelse!

Opgaver i forløbet

Værdier og aftaler for undervisningen
Forløb: Ung på sociale medier
Type: Introduktionsopgave
Tid: 30 - 40 min.
Målgruppe: EUD, EUX
Fag/emner: Samfund og sundhed (GF 1), Samfundsfag, psykologi og idræt (GF 2)
Områder: Seksualitet, Køn, Krop
Opgave
Seksuelle rettigheder og sociale medier
Forløb: Ung på sociale medier
Type: Quiz
Tid: 30 min.
Målgruppe: EUD, EUX
Fag/emner: Samfund og sundhed (GF 1), Samfundsfag, psykologi og idræt (GF 2)
Områder: Seksualitet, Køn, Krop
Opgave
At være på
Forløb: Ung på sociale medier
Type: Film
Tid: 30 min.
Målgruppe: EUD, EUX
Fag/emner: Samfund og sundhed (GF 1), Dansk, Samfundsfag, psykologi og idræt (GF 2)
Områder: Seksualitet, Køn, Krop
Opgave
Dilemmaer på nettet
Forløb: Ung på sociale medier
Type: De fire hjørner
Tid: 30 min.
Målgruppe: EUD, EUX
Fag/emner: Samfund og sundhed (GF 1), Samfundsfag, psykologi og idræt (GF 2)
Områder: Seksualitet, Køn, Krop
Opgave
Når privatlivet krænkes på nettet
Forløb: Ung på sociale medier
Type: Gruppeopgave med præsentationselement
Tid: 120 min.
Målgruppe: EUD, EUX
Fag/emner: Samfund og sundhed (GF 1), Dansk, Samfundsfag, psykologi og idræt (GF 2)
Områder: Seksualitet, Køn
Opgave
Digital mobning på køn og krop
Forløb: Ung på sociale medier
Tid: 120 min.
Målgruppe: EUD, EUX
Fag/emner: Samfund og sundhed (GF 1), Dansk, Samfundsfag, psykologi og idræt (GF 2)
Områder: Seksualitet, Køn, Krop
Opgave
Han, hun og hen på nettet
Forløb: Ung på sociale medier
Type: Gruppeopgave med præsentationselement
Tid: 120 min.
Målgruppe: EUD, EUX
Fag/emner: Samfund og sundhed (GF 1), Dansk, Samfundsfag, psykologi og idræt (GF 2)
Områder: Seksualitet, Køn, Identitet
Opgave
Healthies og dobbelthageselfies
Forløb: Ung på sociale medier
Type: Gruppeopgave med præsentationselement
Tid: 120 min.
Målgruppe: EUD, EUX
Fag/emner: Samfund og sundhed (GF 1), Dansk, Samfundsfag, psykologi og idræt (GF 2)
Områder: Seksualitet, Køn, Krop
Opgave
Til materialeoversigt