Underviserportal

Ungdomsuddannelser Undervisning i køn, krop og seksualitet
Log ind / Opret dig Gemte

Det trygge rum

  • Antal opgaver 1
  • Temaer Seksualitet, Køn, Krop, Rettigheder, Demokrati
  • Fag / Emne Samfundsfag, Dansk, Sundhed, Tværfaglige temadage
  • Målgruppe Produktionsskoler, EGU, STU, FGU

Beskrivelse af forløbet

Dette undervisningsforløb har til formål at skabe et trygt læringsrum for elever og underviser i sundhedsog seksualitetsundervisningen, hvor der er plads til at diskutere forskellige holdninger og erfaringer og samtidig sikre en grundlæggende respekt og et ikke-diskriminerende undervisningsmiljø. Det er vigtigt at skabe et undervisningsrum, hvor alle elever uanset køn, seksualitet, etnicitet, social baggrund og funktionsevner er og oplever sig inkluderet. Formålet med dette undervisningsforløb er også at sikre en tryg og god ramme for underviseren i undervisningen om seksualitet og sundhed. 

Undervisningsforløbet består af en introduktionsopgave, som er en aftaleøvelse, hvor eleverne sammen med underviseren bliver enige om nogle fælles principper og værdier, som skal være gældende for hele undervisningsforløbet. 

God fornøjelse!

Opgaver i forløbet

Til materialeoversigt