Underviserportal

Ungdomsuddannelser Portal for undervisning i køn, krop og seksualitet
Log ind / Opret dig Gemte

Seksualitet, køn, krop og rettigheder

  • Antal opgaver 8
  • Temaer Seksualitet, Køn, Identitet, Krop, Seksuel sundhed
  • Fag / Emne Samfund og sundhed (GF 1), Samfundsfag, psykologi og idræt (GF 2), Biologi, Dansk
  • Målgruppe EUD, EUX

Beskrivelse af forløbet

Forløbet ”Seksualitet, køn, krop og rettigheder” tager afsæt i bekendtgørelsen for faget ”Samfund og sundhed” på GF1 på EUD/EUX, men der kan også arbejdes med forløbet i andre fag og tværfaglige forløb. Forløbet er tilrettelagt med særligt udgangspunkt i de faglige mål om køn, krop og seksualitet i bekendtgørelsen, men mange af fagets øvrige mål vil også være dækket i større eller mindre grad.

Temaet for dette forløb er seksualitet, køn, krop og rettigheder, og lægger op til diskussion og refleksion om vigtige spørgsmål som: Hvad er seksuelle rettigheder? Hvad er et godt sexliv? Hvad er køn? Hvilke fordele og ulemper kan der være ved at bruge porno?

Det er helt afgørende for at styrke unges generelle sundhed og trivsel, at de har et højt vidensniveau og gode evner til at træffe egne valg om seksuel sundhed. Hvis de unge mangler basal viden og handlekompetence i forhold til, hvordan man for eksempel skaber intime og seksuelle relationer med andre, eller i forhold til at respektere seksuel og kønsmæssig mangfoldighed, har de unge dårlige forudsætninger for at udvikle en positiv og berigende ramme for deres sexliv og seksualitet til gavn for dem selv og andre.

Opgaver i forløbet

Kend dine seksuelle rettigheder
Forløb: Seksualitet, køn, krop og rettigheder
Type: Quiz
Tid: 30 min.
Målgruppe: EUD, EUX
Fag/emner: Samfund og sundhed (GF 1), Samfundsfag, psykologi og idræt (GF 2)
Områder: Seksualitet, Identitet, Krop
Opgave
Sex på spil
Forløb: Seksualitet, køn, krop og rettigheder
Type: Onlinespil
Tid: 45 min.
Målgruppe: EUD, EUX
Fag/emner: Samfund og sundhed (GF 1), Biologi, Dansk, Samfundsfag, psykologi og idræt (GF 2)
Områder: Seksualitet, Prævention, Køn, Identitet, Seksuel sundhed
Opgave
Et godt sexliv
Forløb: Seksualitet, køn, krop og rettigheder
Type: Visionsøvelse
Tid: 30 min.
Målgruppe: EUD, EUX
Fag/emner: Samfund og sundhed (GF 1), Biologi, Dansk, Samfundsfag, psykologi og idræt (GF 2)
Områder: Seksualitet, Identitet, Krop, Seksuel sundhed
Opgave
Normer for at være mand og kvinde
Forløb: Seksualitet, køn, krop og rettigheder
Type: Refleksionsøvelse
Tid: 30 min.
Målgruppe: EUD, EUX
Fag/emner: Samfund og sundhed (GF 1), Biologi, Dansk, Samfundsfag, psykologi og idræt (GF 2)
Områder: Køn, Identitet
Opgave
Flere end to køn
Forløb: Seksualitet, køn, krop og rettigheder
Type: Film
Tid: 45 min.
Målgruppe: EUD, EUX
Fag/emner: Samfund og sundhed (GF 1), Biologi, Dansk, Samfundsfag, psykologi og idræt (GF 2)
Områder: Køn, Identitet, Krop
Opgave
Fordele og ulemper ved at se porno
Forløb: Seksualitet, køn, krop og rettigheder
Type: Refleksionsøvelse
Tid: 30 min.
Målgruppe: EUD, EUX
Fag/emner: Samfund og sundhed (GF 1), Biologi, Dansk, Samfundsfag, psykologi og idræt (GF 2)
Områder: Seksualitet, Køn, Identitet, Seksuel sundhed
Opgave
Fordele og ulemper ved at købe og sælge sex
Forløb: Seksualitet, køn, krop og rettigheder
Type: Diskussionsøvelse
Tid: 30 min.
Målgruppe: EUD, EUX
Fag/emner: Samfund og sundhed (GF 1), Biologi, Dansk, Samfundsfag, psykologi og idræt (GF 2)
Områder: Seksualitet, Køn, Identitet, Krop
Opgave
Mangfoldige kroppe
Forløb: Seksualitet, køn, krop og rettigheder
Type: Billedøvelse
Tid: 45 min.
Målgruppe: EUD, EUX
Fag/emner: Samfund og sundhed (GF 1), Biologi, Dansk, Samfundsfag, psykologi og idræt (GF 2)
Områder: Køn, Identitet, Krop
Opgave
Til materialeoversigt