Underviserportal

Ungdomsuddannelser Portal for undervisning i køn, krop og seksualitet
Log ind / Opret dig Gemte

Sociale kompetencer, relationer og fællesskaber

  • Antal opgaver 6
  • Temaer Seksualitet, Køn, Identitet, Krop
  • Fag / Emne Samfund og sundhed (GF 1), Biologi, Dansk, Samfundsfag, psykologi og idræt (GF 2)
  • Målgruppe EUD, EUX

Beskrivelse af forløbet

Forløbet ”Sociale kompetencer, relationer og fællesskab” tager afsæt i bekendtgørelsen for faget ”Samfund og sundhed” på GF1 på EUD/EUX, men der kan også arbejdes med forløbet i andre fag og tværfaglige forløb. Forløbet er tilrettelagt med særligt udgangspunkt i det faglige mål om køn, krop, seksualitet og identitet, men mange af fagets øvrige mål vil også være dækket i større eller mindre grad.

Temaet for dette forløb er sociale kompetencer, relationer og fællesskaber, og lægger op til diskussion og refleksion om vigtige spørgsmål som: Hvordan kan man aflæse andres følelser og kropssprog? Hvordan viser man andre, at man har lyst eller ikke har lyst til kontakt? Hvad er et godt fællesskab? Hvem bestemmer over ens krop? Hvem bestemmer, om man har lyst til sex? 

Det er helt afgørende for at styrke unges generelle sund¬hed og trivsel, at de har et højt vidensniveau og gode evner til at træffe egne valg om sek¬suel sundhed. Hvis de unge mangler basal viden og handlekompe¬tence i forhold til, hvordan man for eksempel skaber inkluderende og respektfulde fællesskaber på uddannelsen, eller hvordan man respekterer egne og andres grænser, har de unge dårlige forudsæt¬ninger for at udvikle en positiv og berigende ramme for deres sexliv og seksualitet til gavn for dem selv og andre.

Opgaver i forløbet

Hvad er et fællesskab?
Forløb: Sociale kompetencer, relationer og fællesskaber
Type: Refleksionsøvelse
Tid: 30 min.
Målgruppe: EUD, EUX
Fag/emner: Samfund og sundhed (GF 1), Biologi, Dansk, Samfundsfag, psykologi og idræt (GF 2)
Områder: Seksualitet, Køn, Identitet
Opgave
At vise og aflæse følelser
Forløb: Sociale kompetencer, relationer og fællesskaber
Type: Rollespil
Tid: 30 min.
Målgruppe: EUD, EUX
Fag/emner: Samfund og sundhed (GF 1), Samfundsfag, psykologi og idræt (GF 2)
Områder: Seksualitet, Køn, Identitet, Krop
Opgave
Et godt kærlighedsliv
Forløb: Sociale kompetencer, relationer og fællesskaber
Type: Visionsøvelse
Tid: 45 min.
Målgruppe: EUD, EUX
Fag/emner: Samfund og sundhed (GF 1), Biologi, Dansk, Samfundsfag, psykologi og idræt (GF 2)
Områder: Seksualitet, Køn, Identitet, Krop
Opgave
At sætte grænser
Forløb: Sociale kompetencer, relationer og fællesskaber
Type: Stopøvelse
Tid: 30 min.
Målgruppe: EUD, EUX
Fag/emner: Samfund og sundhed (GF 1), Biologi, Dansk, Samfundsfag, psykologi og idræt (GF 2)
Områder: Køn, Identitet, Krop
Opgave
Krop, grænser og om at sige fra
Forløb: Sociale kompetencer, relationer og fællesskaber
Type: Rollespil
Tid: 30 min.
Målgruppe: EUD, EUX
Fag/emner: Samfund og sundhed (GF 1), Biologi, Dansk, Samfundsfag, psykologi og idræt (GF 2)
Områder: Seksualitet, Køn, Identitet, Krop
Opgave
"Ja eller nej - det er altid dig, der bestemmer"
Forløb: Sociale kompetencer, relationer og fællesskaber
Type: Dokumentarfilm
Tid: 10 - 45 min.
Målgruppe: EUD, EUX
Fag/emner: Samfund og sundhed (GF 1), Biologi, Dansk, Samfundsfag, psykologi og idræt (GF 2)
Områder: Seksualitet, Køn, Krop
Opgave
Til materialeoversigt