Underviserportal

Ungdomsuddannelser Undervisning i køn, krop og seksualitet
Log ind / Opret dig Gemte

Krop

  • Antal opgaver 3
  • Fag Biologi, Samfundsfag, Psykologi
  • Målgruppe STX, HF, HHX, HTX

Beskrivelse af temaet

Krop fylder meget i unge menneskers liv. Deres egen krop forandres, og de eksponeres hele tiden for normer og idealer for, hvordan en krop skal se ud for eksempel på sociale medier.

Samtidig er der en bevægelse i retning af et mere positivt og mangfoldigt syn på kroppen, som også udfolder sig på sociale medier blandt andet under hashtagget #BoPo (Body Positivism). Det øgede kropsfokus og de stereotype kropsidealer i mediebilledet betyder, at der er et større behov for at sætte fokus på kroppens mangfoldighed i undervisningen.

Formålet med temaet er, at eleverne tilegner sig viden om deres krop samt at skabe et rum for at diskutere kropsnormer, deres betydning for mennesker og hvordan man kan være med til at forandre dem. 

Temaet indeholder øvelser kroppen, som inddrager billeder af kroppe, illustrationer af kønsdele og film, som kan starte en dialog mellem eleverne om mangfoldighed og kropsnormer, og hvordan man kan skabe en mere positiv kropskultur. De enkelte øvelser har til formål at udvikle elevernes evne og motivation til at forandre ekskluderende og begrænsende normer og idealer for kroppen, blandt andet gennem det sprog, man bruger om sin egen og andres kroppe. 

Opgaver i temaet

Til materialeoversigt