Underviserportal

Ungdomsuddannelser Undervisning i køn, krop og seksualitet
Log ind / Opret dig Gemte

Sociale kompetencer, relationer og fællesskaber

  • Antal opgaver 6
  • Temaer Seksualitet, Køn, Identitet, Krop, Rettigheder, Demokrati, Levevilkår
  • Målgruppe Produktionsskoler, EGU, STU, FGU

Beskrivelse af forløbet

Temaet for dette forløb er sociale kompetencer, relationer og fællesskaber. Det lægger op til diskussion og refleksion om vigtige spørgsmål som: Hvordan kan man aflæse andres følelser og kropssprog? Hvordan viser man andre, at man har lyst eller ikke har lyst til kontakt? Hvad er et godt fællesskab? Hvem bestemmer over ens krop? Hvem bestemmer, om man har lyst til sex?

Det er helt afgørende for at styrke unges generelle sundhed og trivsel, at de har et højt vidensniveau og gode evner til at træffe egne valg om seksuel sundhed. Hvis de unge mangler basal viden og handlekompetence i forhold til, hvordan man for eksempel skaber inkluderende og respektfulde fællesskaber på uddannelsen, eller hvordan man respekterer egne og andres grænser, har de unge dårlige forudsætninger for at udvikle en positiv og berigende ramme for deres sexliv og seksualitet til gavn for dem selv og andre.

Opgaver i forløbet

Til materialeoversigt