Underviserportal

Ungdomsuddannelser Undervisning i køn, krop og seksualitet
Log ind / Opret dig Gemte

Sex og normer i grænselandet

  • Antal opgaver 8
  • Temaer Normer, Kropsidealer, Relationer, Sex, Grænser
  • Fag / Emne Samfundsfag
  • Målgruppe STX, HF, HHX, HTX

Beskrivelse af forløbet

Sex, flirt og lyst er for de fleste unge noget dejligt. Flirt og vejen til sex drejer sig både om lyst og spænding – ofte iscenesat i byen med venner, til fest, med alkohol, og hvor der kan være noget på spil i forhold til de forventninger, der kan være til måden, unge tackler flirt og kontakt. Men det rummer også en del usikkerhed og risiko for misforståelser og grænseoverskridelser.

Mange unge giver udtryk for, at de kan komme i tvivl om egne og andres signaler og grænser, og at de har svært ved at tale med andre om sex, flirt, scoringer og især de oplevelser, som ligger i en gråzone eller er grænseoverskridende. For hvordan siger man ja eller nej? Hvordan viser man sin interesse eller giver en omsorgsfuld afvisning? Og hvad hvis man snarere vil sige ”måske” – eller nej til sex – men ja til at kysse og sove sammen? Det er ikke nødvendigvis let.

Oplevelser med flirt og sex kan også være grænseoverskridende, og de kan ende i seksuelle overgreb. En ny undersøgelse viser, at teenagere er en særlig risikogruppe. 13-19-årige udgør 40 % af alle dem, der har været udsat for tvungen sex eller forsøg herpå. Seksuelle overgreb sker desuden oftest mellem jævnaldrende unge, der kender i hinanden i forvejen, og sker typisk i hjemmet hos enten offer eller gerningsperson eller før, under eller efter fester og byture.

Unge taler sjældent med hinanden om disse emner, og der er ikke megen dialog om det i skolens undervisning. Dette undervisningsmateriale handler om flirt, sex, grænser og normer og giver undervisere redskaber til at sætte emnerne på dagsordenen i grundskolen og på ungdomsuddannelser.

Sex & Samfund har udarbejdet undervisningsmaterialet for Det Kriminalpræventive Råd. Materialet er afprøvet og udviklet i tæt samarbejde med elever, lærere og fagpersoner i udskolingen og på ungdomsuddannelser, der har været med til at sætte ord på de temaer, udtryk og spørgsmål, der er vigtige at arbejde med. En baggrundsgruppe af eksperter fra både de juridiske, sociologiske, psykologiske og pædagogiske fagområder har bidraget til at kvalificere undervisningsmaterialet.

Undervisningsmaterialet inddrager podcastserien ”Grænseland – samtaler med mænd om sex”, som er udviklet af Dagbladet Information og støttet af Foreningen Roskilde Festival.

Opgaver i forløbet

Hvad er god flirt?
Forløb: Sex og normer i grænselandet
Type: Brainstorm og film
Tid: 40 - 45 min.
Målgruppe: STX, HF, HHX, HTX
Fag/emner: Samfundsfag
Områder: Normer, Relationer, Grænser
Opgave
Billeder af flirt
Forløb: Sex og normer i grænselandet
Type: Billedøvelse på google
Tid: 45 - 50 min.
Målgruppe: STX, HF, HHX, HTX
Fag/emner: Samfundsfag
Områder: Normer, Kropsidealer, Relationer
Opgave
Fra interesse til scoring
Forløb: Sex og normer i grænselandet
Type: Scriptøvelse
Tid: 30 - 45 min.
Målgruppe: STX, HF, HHX, HTX
Fag/emner: Samfundsfag
Områder: Normer, Relationer, Sex
Opgave
Ja, nej eller måske?
Forløb: Sex og normer i grænselandet
Type: Film og refleksioner
Tid: 20 - 30 min.
Målgruppe: STX, HF, HHX, HTX
Fag/emner: Samfundsfag
Områder: Relationer, Sex, Grænser
Opgave
Slap nu af, jeg vil jo bare have et kys
Forløb: Sex og normer i grænselandet
Type: Podcast
Tid: 40 - 50 min.
Målgruppe: STX, HF, HHX, HTX
Fag/emner: Samfundsfag
Områder: Relationer, Sex, Grænser
Opgave
Grænser, gråzoner og viden om overgreb
Forløb: Sex og normer i grænselandet
Type: Rådgivningsøvelse
Tid: 30 - 45 min.
Målgruppe: STX, HF, HHX, HTX
Fag/emner: Samfundsfag
Områder: Relationer, Sex, Grænser
Opgave
Dagen efter
Forløb: Sex og normer i grænselandet
Type: Film og refleksioner
Tid: 30 - 45 min.
Målgruppe: STX, HF, HHX, HTX
Fag/emner: Samfundsfag
Områder: Normer, Relationer, Grænser
Opgave
Hvordan forebygger vi seksuelle overgreb blandt unge?
Forløb: Sex og normer i grænselandet
Type: Undersøgelse
Tid: 90 - 180 min.
Målgruppe: STX, HF, HHX, HTX
Fag/emner: Samfundsfag
Områder: Relationer, Sex, Grænser
Opgave
Til materialeoversigt