Underviserportal

Ungdomsuddannelser Undervisning i køn, krop og seksualitet
Log ind / Opret dig Gemte

Prævention

  • Antal opgaver 4
  • Temaer Prævention, Krop, Seksuel sundhed
  • Fag / Emne Biologi, Personlig sundhed (hhx/htx), Idræt
  • Målgruppe STX, HF, HHX, HTX

Beskrivelse af forløbet

Temaet for dette forløb er prævention. Det lægger op til diskussion og refleksion om vigtige spørgsmål som: Hvem har ansvaret for at bruge prævention? Hvilke fordele og ulemper er der ved forskellige præventionsformer? Hvad er risikoen ved at blive smittet med en sexsygdom ved forskellige former for sex? Materialet indeholder både øvelser og arbejdsopgaver. 

Et højt vidensniveau og gode evner til at træffe egne valg om seksuel sundhed er helt afgørende for at styrke unges generelle sundhed og trivsel. Til trods for at unge i Danmark generelt har en stor viden om seksuel sundhed og trivsel, er det i aldersgruppen 15-25 år, at der bliver konstateret flest sexsygdomme, og mange unge kvinder bliver uønsket gravide og får foretaget en abort. Hvis de unge mangler handlekompetence i forhold til eksempelvis, hvordan man undgår graviditet, eller hvordan man beskytter sig mod sexsygdomme, har de dårlige forudsætninger for at udvikle en positiv og berigende ramme for deres seksuelle sundhed og trivsel til gavn for dem selv og andre.

Opgaver i forløbet

Til materialeoversigt