Underviserportal

Ungdomsuddannelser Portal for undervisning i køn, krop og seksualitet
Log ind / Opret dig

Digital trivsel

 • Antal opgaver 5
 • Temaer Rettigheder, Sociale medier, Normer
 • Fag / Emne Digital dannelse, Samfundsfag
 • Målgruppe STX, HF, HHX, HTX

Beskrivelse af forløbet

Dette undervisningsmateriale omhandler digital trivsel og sætter fokus på digitale konflikter i forhold til køn, krop og seksualitet. Det gælder for eksempel billeddeling uden samtykke og online-krænkelser, som gymnasieelever både kan opleve på og uden for gymnasiet. Forløbet består af en række aktiviteter, der har til formål at skabe mere viden og re eksion om digitale konflikter og bidrage til øget digital trivsel i relation til køn, krop og seksualitet blandt unge på de gymnasiale uddannelser.

Undervisningsmaterialet er udviklet med afsæt i gymnasiereformens styrkede fokus på digital dannelse og kan indgå som en indsats i skolens generelle arbejde med trivsel online og offline.

I aftaleteksten for gymnasiereformen hedder det:
"Demokratisk medborgerskab kræver indsigt i meget forskellige forhold såsom personlig adfærd og deltagelse i fællesskaber, privat- og samfundsøkonomi, køn og identitet samt etik og moral.
(...) Elevernes digitale kompetencer skal styrkes, så de lærer at anlægge et kritisk blik på digitale medier, herunder konsekvenserne af aktiviteter som eksempelvis seksuel mobning."

Opgaverne i undervisningsmaterialet er udviklet i samarbejde med Odder Gymnasium og Københavns Åbne Gymnasium og afprøvet blandt 1.g-klasser på de to gymnasier. Dette forløb er udviklet som en del af Uge Sex 2018.

Sex & Samfund udvikler løbende materialer til at styrke arbejdet med digital dannelse i gymnasierne. På www.underviser- portal.dk/ungdom ndes således både materialer målrettet forskellige i fag i gymnasiet og til arbejdet med digital dannelse og trivsel i relation til køn, krop og seksualitet.

CURRICULÆRE FORLØB:

 • Dansk: Køn, krop og rettigheder på nettet, hvor man bl.a. ar- bejder med kommunikative virkemidler på nettet.
 • Samfundsfag: Krop, identitet og ligestilling på nettet, hvor man lægger forskellige sociologiske perspektiver på, hvordan mennesker (inter)agerer online.

IKKE-CURRICULÆRE INITIATIVER:

 • Sådan kommer vi videre sammen. Et inspirationskatalog til rektorer, ressourcepersoner og lærere om, hvordan man kan arbejde med at forebygge og håndtere digitale kon ikter.

 • Digital trivsel. Indeværende undervisningsmateriale med forskellige læringsaktiviteter, der har til formål at styrke elev- ernes handlekompetence i forhold til digital trivsel.

 • Den digitale trivselspakke. Et materiale, der ud fra en “whole school”-tilgang, samler de forskellige indsatser vedrørende køn, krop og seksualitet på nettet (Udkommer i 2018).

  Sex & Samfund anbefaler, at arbejdet med digital trivsel, rettigheder online og of ine og køn, krop og seksualitet pågår gennem hele gymnasieforløbet. Både ud fra et trivselsperspek- tiv og ud fra et demokratisk dannelsesperspektiv.

Opgaver i forløbet

Til materialeoversigt