Underviserportal

Ungdomsuddannelser Undervisning i køn, krop og seksualitet
Log ind / Opret dig Gemte

Normer

  • Antal opgaver 10
  • Temaer Seksualitet, Køn, Krop, Normer
  • Målgruppe Produktionsskoler, EGU, STU, FGU

Beskrivelse af forløbet

Dette undervisningsmateriale handler om normer for køn, krop og seksualitet. Det er et undervisningsmateriale, som er udviklet i tæt samarbejde med en tre forskellige produktionsskoler i Danmark.

Det har resulteret i et undervisningsmateriale, der baserer sig på tre grundprincipper:

  • Handlekompetence: På produktionsskolerne fokuserer man på at støtte de unge i at blive aktører i deres eget liv. Derfor fokuserer dette undervisningsforløb på, hvilke normer der findes i fællesskaber, og hvordan de unge selv kan være med til at påvirke dem og skabe forandringer for sig selv og andre.
  • Differentiering: Gruppen af unge på produktionsskolerne er mangfoldig, også når det gælder fagligt niveau og indstillingen til at gå i skole. Derfor består øvelserne af mindst muligt tekst og kan løses på forskellige taksonomiske niveauer.
  • Den praktiske dimension: Produktionsskolepædagogikken centrerer sig om de forpligtende fællesskaber i værkstederne. Undervisningsforløbet lægger derfor op til, at man afslutter med et projekt, hvor de unge bruger de kompetencer, de har tilegnet sig i værkstederne.

Materialet kan bruges både i almen- og værkstedsundervisningen. Det er udarbejdet som ét samlet undervisningsforløb, men alle øvelserne kan også anvendes separat.

Produktionsskolerne er under forandring. Derfor er undervisningsforløbet udarbejdet med henblik på, at det også kan tages i brug på alle tre spor på ’Den Forberedende Grunduddannelse’, for eksempel på basisforløbet.

Opgaver i forløbet

Introøvelse: Hvad er normer?
Forløb: Normer
Type: Film og flipflap-dialog
Tid: 20 - 30 min.
Målgruppe: Produktionsskoler, EGU, STU, FGU
Områder: Normer
Opgave
Normer for kroppen
Forløb: Normer
Type: Stoleøvelse
Tid: 20 - 30 min.
Målgruppe: EUD, EUX
Områder: Krop, Normer, Kropsidealer
Opgave
Normer for køn
Forløb: Normer
Type: Film og pararbejde
Tid: 45 min.
Målgruppe: Produktionsskoler, EGU, STU, FGU
Områder: Køn, Normer, Relationer, Sex
Opgave
Kroppe i porno
Forløb: Normer
Type: Film og rollespil
Tid: 90 min.
Målgruppe: Produktionsskoler, EGU, STU, FGU
Områder: Krop, Normer, Porno
Opgave
Historiske normer for sex og beskyttelse
Forløb: Normer
Type: Film og storyboard
Tid: 60 min.
Målgruppe: Produktionsskoler, EGU, STU, FGU
Områder: Seksualitet, Prævention, Køn, Seksuel sundhed, Normer
Opgave
Det' skæg
Forløb: Normer
Type: Billedøvelse
Tid: 20 - 30 min.
Målgruppe: Produktionsskoler, EGU, STU, FGU
Områder: Krop, Normer, Hår
Opgave
Rådgiv om normer for køn, krop og seksualitet
Forløb: Normer
Type: Rådgivningsøvelse
Tid: 30 - 45 min.
Målgruppe: Produktionsskoler, EGU, STU, FGU
Områder: Seksualitet, Køn, Krop, Normer, Relationer
Opgave
Retten til at være den, du er
Forløb: Normer
Type: Prioriteringsøvelse
Tid: 60 min.
Målgruppe: EUD, EUX
Områder: Køn, Krop, Rettigheder
Opgave
Du må være den, du er
Forløb: Normer
Type: Værkstedsopgave, projekt
Tid: 3 timer
Målgruppe: Produktionsskoler, EGU, STU, FGU
Områder: Rettigheder, Normer
Opgave
Snap om normer
Forløb: Normer
Type: Evaluering
Tid: 45 min.
Målgruppe: Produktionsskoler, EGU, STU, FGU
Områder: Seksualitet, Køn, Krop, Rettigheder, Normer
Opgave
Til materialeoversigt