Underviserportal

Ungdomsuddannelser Undervisning i køn, krop og seksualitet
Log ind / Opret dig Gemte

Seksuel sundhed

Prævention, sexsygdomme, graviditet og abort
  • Antal opgaver 13
  • Temaer Seksualitet, Prævention, Køn, Identitet, Krop, Seksuel sundhed
  • Fag / Emne Samfund og sundhed (GF 1), Biologi, Dansk, Samfundsfag, psykologi og idræt (GF 2)
  • Målgruppe EUD, EUX

Beskrivelse af forløbet

Forløbet ”Seksuel sundhed” tager afsæt i bekendtgørelsen for faget ”Samfund og sundhed” på GF1 på EUD/EUX, men der kan også arbejdes med forløbet i andre fag og tværfaglige forløb.

Temaerne for dette forløb er prævention, sexsygdomme, graviditet og abort. Det lægger op til diskussion og refleksion over vigtige spørgsmål som: Hvordan smitter forskellige sexsygdomme? Hvad kan man gøre, hvis man er blevet smittet med en sexsygdom? Hvad kan man gøre, hvis man er blevet uønsket gravid? Hvilke fordele og ulemper kan der være ved at bruge prævention? Hvilke forhold og normer har betydning for de valg unge træffer omkring deres seksuelle sundhed? 

Det er helt afgørende for at styrke unges generelle sundhed og trivsel, at de har et højt vidensniveau og gode evner til at træffe egne valg om seksuel sundhed. Hvis de unge mangler basal viden og handlekompetence i forhold til, hvordan man for eksempel beskytter sig selv og sine partnere mod sexsygdomme, vælger mellem forskelligepræventionsformer og hvilke handlemuligheder de har ved uønsket eller ønsket graviditet, har de unge dårlige forudsætninger for at udvikle en positiv og berigende ramme for deres sexliv til gavn for dem selv og andre.

Opgaver i forløbet

Quiz om prævention, sexsygdomme og uønsket graviditet
Forløb: Seksuel sundhed
Type: Quiz
Tid: 30 - 45 min.
Målgruppe: EUD, EUX
Fag/emner: Samfund og sundhed (GF 1), Biologi, Dansk, Samfundsfag, psykologi og idræt (GF 2)
Områder: Seksualitet, Prævention, Køn, Krop, Seksuel sundhed
Opgave
Prævention på spil
Forløb: Seksuel sundhed
Type: Brætspil
Tid: 60 min.
Målgruppe: EUD, EUX
Fag/emner: Samfund og sundhed (GF 1), Biologi, Dansk, Samfundsfag, psykologi og idræt (GF 2)
Områder: Seksualitet, Prævention, Køn, Krop, Seksuel sundhed
Opgave
Sexsygdomsstafet
Forløb: Seksuel sundhed
Type: Stafet
Tid: 40 - 60 min.
Målgruppe: EUD, EUX
Fag/emner: Samfund og sundhed (GF 1), Biologi, Dansk, Samfundsfag, psykologi og idræt (GF 2)
Områder: Prævention, Krop, Seksuel sundhed
Opgave
Smitte, ansvar og parforhold
Forløb: Seksuel sundhed
Type: Dilemmaøvelse
Tid: 45 min.
Målgruppe: EUD, EUX
Fag/emner: Samfund og sundhed (GF 1), Biologi, Dansk, Samfundsfag, psykologi og idræt (GF 2)
Områder: Seksualitet, Køn, Krop, Seksuel sundhed
Opgave
Sex på spil
Forløb: Seksuel sundhed
Type: Onlinespil
Tid: 45 - 60 min.
Målgruppe: EUD, EUX
Fag/emner: Samfund og sundhed (GF 1), Biologi, Dansk, Samfundsfag, psykologi og idræt (GF 2)
Områder: Seksualitet, Prævention, Køn, Identitet, Krop, Seksuel sundhed
Opgave
Klamydia, kønsvorter og hiv: konsekvenser ved sexsygdomme
Forløb: Seksuel sundhed
Tid: 30 - 90 min.
Målgruppe: EUD, EUX
Fag/emner: Samfund og sundhed (GF 1), Biologi, Dansk, Samfundsfag, psykologi og idræt (GF 2)
Områder: Seksualitet, Prævention, Identitet, Seksuel sundhed
Opgave
Fordele og ulemper ved at blive forældre tidligt
Forløb: Seksuel sundhed
Type: Diskussionsøvelse
Tid: 30 min.
Målgruppe: EUD, EUX
Fag/emner: Samfund og sundhed (GF 1), Biologi, Dansk, Samfundsfag, psykologi og idræt (GF 2)
Områder: Seksualitet, Køn, Identitet, Krop, Seksuel sundhed
Opgave
Uønsket graviditet og abort
Forløb: Seksuel sundhed
Type: Vurderingsøvelse
Tid: 45 min.
Målgruppe: EUD, EUX
Fag/emner: Samfund og sundhed (GF 1), Biologi, Dansk, Samfundsfag, psykologi og idræt (GF 2)
Områder: Seksualitet, Prævention, Køn, Krop, Seksuel sundhed
Opgave
Graviditet, krop og følelser
Forløb: Seksuel sundhed
Tid: 45 min.
Målgruppe: EUD, EUX
Fag/emner: Samfund og sundhed (GF 1), Biologi, Dansk, Samfundsfag, psykologi og idræt (GF 2)
Områder: Seksualitet, Prævention, Køn, Krop, Seksuel sundhed
Opgave
Unge taler om at bruge prævention
Forløb: Seksuel sundhed
Type: Film
Tid: 45 min.
Målgruppe: EUD, EUX
Fag/emner: Samfund og sundhed (GF 1), Biologi, Dansk, Samfundsfag, psykologi og idræt (GF 2)
Områder: Seksualitet, Prævention, Køn, Seksuel sundhed
Opgave
Sikker sex - hvorfor ikke?
Forløb: Seksuel sundhed
Type: Film
Tid: 45 min.
Målgruppe: EUD, EUX
Fag/emner: Samfund og sundhed (GF 1), Biologi, Dansk, Samfundsfag, psykologi og idræt (GF 2)
Områder: Seksualitet, Prævention, Køn, Krop, Seksuel sundhed
Opgave
Prævention: Fra afholdenhed til 'på med dutten'
Forløb: Seksuel sundhed
Tid: 45 min.
Målgruppe: EUD, EUX
Fag/emner: Samfund og sundhed (GF 1), Biologi, Dansk, Samfundsfag, psykologi og idræt (GF 2)
Områder: Seksualitet, Prævention, Køn, Krop, Seksuel sundhed
Opgave
Skab en sikker sex-kampagne til unge
Forløb: Seksuel sundhed
Type: Projekt
Tid: 24 - 72 timer
Målgruppe: EUD, EUX
Fag/emner: Samfund og sundhed (GF 1), Biologi, Dansk, Samfundsfag, psykologi og idræt (GF 2)
Områder: Seksualitet, Prævention, Køn, Identitet, Krop, Seksuel sundhed
Opgave
Til materialeoversigt