Underviserportal

Ungdomsuddannelser Undervisning i køn, krop og seksualitet
Log ind / Opret dig Gemte

Krop og grænser på arbejdspladsen

  • Antal opgaver 9
  • Fag Samfund og sundhed (GF 1), Arbejdspladskultur (GF1)
  • Målgruppe EUD, EUX

Beskrivelse af temaet

Dette tema handler om seksualitet, krop, køn og grænser i mødet mellem privat og professionel. Det er især relevant for unge, der skal arbejde inden for sundhed, omsorg og pædagogik med for eksempel børn og unge, ældre borgere, borgere med fysiske og psykiske sygdomme eller funktionsnedsættelser. Temaet tager udgangspunkt i de faglige mål for fagene ”Samfund og sundhed” og ”Arbejdspladskultur” men kan også benyttes i andre fag og faglige mål på GF2 rettet mod SOSU-uddannelserne og uddannelsen til pædagogisk assistent.

I øvelserne sættes der særligt fokus på, hvordan seksualitet, intimitet og privatliv er vigtige områder i menneskers liv, som sundheds- og omsorgsprofessionelle også skal forholde sig til og kunne yde hjælp og støtte omkring. Øvelserne bygger på film, billeder og cases, der giver mulighed for gode dialoger om borgernes rettigheder, egne grænser og grænsesætning, normer og holdninger til seksualitet. Øvelserne i temaet handler også om retten til ikke at blive diskrimineret på arbejdspladsen grund af deres køn og seksualitet. De cases, der bruges, repræsenterer forskellige typer erhverv. Det er op til dig som underviser at udvælge de cases, der er relevante for din klasse. 

Tak for sparring på forløbet til Erhvervsskolernes ElevOrganisation, Ungerådgiverne hos Stemplet.dk, LGBT Danmark og konsulent i organisationsudvikling og arbejdsmarkedspolitisk talsperson i LGBT Danmark, Rikke Karen Voergård-Olesen samt Elisabeth Rothborg Madsen, der underviser på ZBC i Slagelse.

Verdensmål
Når du underviser i undervisningsmaterialer fra Sex & Samfund, bidrager du samtidig til at opnå FN’s verdensmål om at sikre global, bæredygtig udvikling. Dette materiale er især med til at opfylde Mål 4: Kvalitetsuddannelse. Læs mere om, hvordan undervisning i køn, krop og grænser er med til at opfylde verdensmålene ved at trykke her.

Grænser og samtykke på det første job
Flere elever får deres første fritidsjob, imens de går på en ungdomsuddannelse. I boksen nedenfor kan du læse om Jobpatruljen, som du kan informere eleverne om. 

Ungarbejderes rettigheder

En ”ungarbejder” er en ung mellem 13 og 17 år, der har et fritidsjob. For at sikre at det er trygt og sikkert for unge under 18 år at have et fritidsjob, gælder der særlige regler. Jobpatruljen er en oplysningskampagne som gør unge (og forældre og arbejdsgivere) opmærksomme på gældende love, rettigheder og regler for ungarbejdere. På Jobpatruljen.dk kan man læse mere om regler og rettigheder, og man kan kontakte fagforeningernes hotline på 8024 1010, som kan hjælpe, hvis man har spørgsmål om sit job eller oplever noget ubehageligt, som fx seksuel chikane, på sit arbejde.

Opgaver i temaet

Diskrimination på jobbet
Tema: Krop og grænser på arbejdspladsen
Tid: 2 timer
Målgruppe: EUD, EUX
Fag/emner: Samfund og sundhed (GF 1), Arbejdspladskultur (GF1)
Øvelsestype(r): Film og lyd
Opgave
Fakta og viden om diskrimination på jobbet
Tema: Krop og grænser på arbejdspladsen
Tid: 3 timer
Målgruppe: EUD, EUX
Fag/emner: Samfund og sundhed (GF 1), Arbejdspladskultur (GF1)
Øvelsestype(r): Elevproduktion
Opgave
Lovligt/Ulovligt på jobbet
Tema: Krop og grænser på arbejdspladsen
Tid: 1 - 2 timer
Målgruppe: EUD, EUX
Fag/emner: Samfund og sundhed (GF 1), Arbejdspladskultur (GF1)
Øvelsestype(r): Dilemmaer
Opgave
Cases om køn og seksualitet på jobbet
Tema: Krop og grænser på arbejdspladsen
Tid: 1 time
Målgruppe: EUD, EUX
Fag/emner: Samfund og sundhed (GF 1), Arbejdspladskultur (GF1)
Øvelsestype(r): Dilemmaer
Opgave
Fagligt arbejde mod diskrimination
Tema: Krop og grænser på arbejdspladsen
Tid: 30 min.
Målgruppe: EUD, EUX
Fag/emner: Samfund og sundhed (GF 1), Arbejdspladskultur (GF1)
Øvelsestype(r): Film og lyd
Opgave
Grænser mellem privat og professionel
Tema: Krop og grænser på arbejdspladsen
Tid: 45 min.
Målgruppe: EUD, EUX
Fag/emner: Samfund og sundhed (GF 1), Arbejdspladskultur (GF1)
Øvelsestype(r): Film og lyd
Opgave
Hvad kan vi gøre ved diskrimination?
Tema: Krop og grænser på arbejdspladsen
Tid: 4 - 6 timer
Målgruppe: EUD, EUX
Fag/emner: Samfund og sundhed (GF 1), Arbejdspladskultur (GF1)
Øvelsestype(r): Film og lyd, Elevproduktion
Opgave
Normer om køn, krop og seksualitet på jobbet
Tema: Krop og grænser på arbejdspladsen
Tid: 1 time
Målgruppe: EUD, EUX
Fag/emner: Samfund og sundhed (GF 1), Arbejdspladskultur (GF1)
Øvelsestype(r): Dilemmaer
Opgave
Den store værdidyst
Tema: Krop og grænser på arbejdspladsen
Tid: 3 - 5 timer
Målgruppe: EUD, EUX
Øvelsestype(r): Spil og bevægelse
Opgave
Til materialeoversigt