Underviserportal

Ungdomsuddannelser Portal for undervisning i køn, krop og seksualitet
Log ind / Opret dig Gemte

Diskrimination på jobbet

  • Antal opgaver 6
  • Temaer Seksualitet, Køn
  • Fag / Emne Samfund og sundhed (GF 1), Arbejdspladskultur (GF1)
  • Målgruppe EUD, EUX

Beskrivelse af forløbet

Dette læringsforløb handler om diskrimination i forhold til køn, krop og seksualitet på arbejdspladser i Danmark. Forløbet tager udgangspunkt i de faglige mål for fagene ”Arbejdspladskultur” og ”Samfund og sundhed”, men kan også benyttes i andre fag og faglige rammer. Forløbet er udviklet som en del af Uge Sex 2017. Med Uge Sex 2017 sætter Sex & Samfund fokus på rettigheder on- og offline.

I dette forløb sættes særligt fokus på unges ret til ikke at blive diskrimineret på grund af deres køn og seksualitet. Opgaverne i forløbet bygger på film, dilemmaer og cases. De cases, der bruges, repræsenterer forskellige typer erhverv. Det er underviserens opgave at udvælge de cases, der er relevante for den klasse eller det hold, som forløbet bruges sammen med. Den første opgave i forløbet åbner og introducerer temaet. De følgende opgaver uddyber herefter forskellige perspektiver på diskrimination på jobbet, og afslutningsvist kan eleverne arbejde med en projektopgave, hvor de skal omsætte den viden, de har fået i forløbet, til et produkt. Som indledning til nærværende forløb om Diskrimination på jobbet kan der med fordel arbejdes med introduktionsforløbet ”Værdier i undervisningen”, der også findes på underviserportal.dk.

Tak for sparring på forløbet til Erhvervsskolernes ElevOrganisation, Ungerådgiverne hos Stemplet.dk, LGBT Danmark og konsulent i organisationsudvikling og arbejdsmarkedspolitisk talsperson i LGBT Danmark, Rikke Karen Voergård-Olesen. God fornøjelse!

Opgaver i forløbet

Til materialeoversigt