Underviserportal

Ungdomsuddannelser Undervisning i køn, krop og seksualitet
Log ind / Opret dig Gemte

Krop, identitet og ligestilling på nettet

  • Antal opgaver 6
  • Fag / Emne Samfundsfag, Digital dannelse
  • Målgruppe STX, HF

Beskrivelse af forløbet

Dette undervisningsforløb, som er målrettet samfundsfag (C-, B- og A-niveau) på stx/hf og/eller digital dannelse, handler helt overordnet om unges hverdagsliv online/offline og deres omgangsformer og  rettigheder i forhold til køn, krop og seksualitet på nettet. 

SAMFUNDSFAGLIGT FORLØB i en samfundsfaglig ramme sætter dette undervisningsforløb fokus på en række temaer inden for området socialisation og ligestilling, der kan dække det sociologiske kernestof om identitet og socialisation”. Undervisningsforløbet behandler temaer om nye muligheder og normer for at fremstille og skabe identitet og fællesskaber på nettet, drøfter muligheder og udfordringer som digital billeddeling, nye grænser mellem privat og offentligt samt onlinebaseret offentlighed og demokratisk debat i lyset af sociologiske begreber og teorier om digitale medier. Forløbet tjener i høj grad et dannelsesmæssigt formål, da det er udarbejdet således, at det bidrager til at styrke elevernes dannelseshorisont og deres evne til at forholde sig fagligt og kritisk-analytisk til samfundsmæssige forhold om identitet, socialisation, ligestilling, rettigheder og medier. Forløbet tager udgangspunkt i samfundsfagets læreplaner (på såvel stx som hf) og understøtter følgende faglige mål i samfundsfag: 

  • Anvende og kombinere viden om sociologi, økonomi og politik til at undersøge samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå
  • Forklare samfundsmæssige problemstillinger ved anvendelse af begreber og enkle teorier

I forløbet tages især højde for sociologiske dimensioner i både tekster, film, empiriske undersøgelser og teorier, og der indgår såvel receptive som produktive elementer, da der i hver af de 3 gruppeopgaver indgår krav om, at grupperne skal præsentere deres arbejde ved en mundtlig fremlæggelse, som er støttet af et produkt med skriftlighed (for eksempel en elektronisk mindmap, digital præsentation af teorier og empiri, et sæt fælles værdier og etik for adfærd på nettet som kampagneopslag eller videoblog til YouTube).

Opgaver i forløbet

AT VÆRE PÅ - UNGE ONLINE PÅ DE SOCIALE MEDIER
Forløb: Krop, identitet og ligestilling på nettet
Type: Film
Tid: 30 min.
Målgruppe: STX, HF
Fag/emner: Samfundsfag, Digital dannelse
Områder: Køn, Identitet, Krop, Rettigheder, Sociale medier
Opgave
RETTIGHEDER OG LOVGIVNING OM KØN, KROP OG SEKSUALITET ONLINE/OFFLINE
Forløb: Krop, identitet og ligestilling på nettet
Type: Quiz
Tid: 30 min.
Målgruppe: STX, HF
Fag/emner: Samfundsfag, Digital dannelse
Områder: Seksualitet, Køn, Identitet, Krop, Sociale medier
Opgave
DILEMMAER OG RETTIGHEDER PÅ NETTET
Forløb: Krop, identitet og ligestilling på nettet
Type: Refleksionsøvelse
Tid: 30 min.
Målgruppe: STX, HF
Fag/emner: Samfundsfag, Digital dannelse
Områder: Seksualitet, Køn, Krop, Rettigheder
Opgave
SOCIOLOGISKE PERSPEKTIVER PÅ SAMTYKKE ONLINE/OFFLINE
Forløb: Krop, identitet og ligestilling på nettet
Type: Gruppeopgave
Tid: 120 min.
Målgruppe: STX, HF
Fag/emner: Samfundsfag, Digital dannelse
Områder: Køn, Identitet, Krop, Rettigheder, Sociale medier, Samfundsforhold
Opgave
DIGITALE HADYTRINGER OG MOBNING – LIGESTILLING ONLINE/OFFLINE
Forløb: Krop, identitet og ligestilling på nettet
Type: Gruppeopgave
Tid: 120 min.
Målgruppe: STX, HF
Fag/emner: Samfundsfag, Digital dannelse
Områder: Seksualitet, Køn, Identitet, Krop, Rettigheder, Sociale medier
Opgave
ETIK I STORBYEN OG PÅ NETTET. TO SIDER AF SAMME SAG?
Forløb: Krop, identitet og ligestilling på nettet
Type: Gruppeopgave
Tid: 120 min.
Målgruppe: STX, HF
Fag/emner: Samfundsfag, Digital dannelse
Områder: Køn, Identitet, Rettigheder, Sociale medier, Samfundsforhold
Opgave
Til materialeoversigt