Underviserportal

Ungdomsuddannelser Undervisning i køn, krop og seksualitet
Log ind / Opret dig Gemte

Krop, køn og rettigheder på nettet

  • Antal opgaver 7
  • Temaer Seksualitet, Køn, Identitet, Krop, Rettigheder, Sociale medier
  • Fag / Emne Dansk, Digital dannelse
  • Målgruppe STX, HF

Beskrivelse af forløbet

Dette undervisningsforløb, som er målrettet danskfaget (A-niveau) på stx/hf og/eller digital dannelse, handler helt overordnet om unges hverdagsliv online/ offline og deres omgangsformer og rettigheder i forhold til krop, køn og sprog på nettet.

Danskfagligt forløb

I en danskfaglig ramme sætter dette undervisningsforløb fokus på temaer om, hvordan digitale medier giver nye muligheder og normer for billedbaseret selvfremstilling og etablering af relationer på de sociale platforme, hvordan digitale medier udfordrer forholdet mellem privat og offentligt, hvilke rettigheder og hvilken lovgivning, der gælder for unges liv på nettet, samt hvilke typer kommunikation, sprog og debat der findes og skabes betingelser for online. Forløbet tjener i høj grad et dannelsesmæssigt formål, da det er udarbejdet således, at det bidrager til at styrke elevernes dannelseshorisont og deres evne til at forholde sig fagligt og kritisk-analytisk til overvejende ikke-fiktive skærmbaserede moderne tekster.

Forløbet tager udgangspunkt i danskfagets læreplaner (på såvel stx som hf) og understøtter følgende faglige mål i dansk:

  • Evne til at kommunikere mundtligt og skriftligt.
  • Evne til at forholde sig til det moderne mediebillede, herunder at kunne analysere og vurdere teksters kommunikative betydning samt mediets rolle i kommunikationen.

I forløbet  tages både højde for både sproglige, kommunikations- og mediemæssige dimensioner ved faget, og der indgår såvel receptive som produktive elementer, da der i hver af de 4 gruppeopgaver indgår krav om, at grupperne skal præsentere deres arbejde ved en mundtlig fremlæggelse, som er støttet af et produkt med skriftlighed (for eksempel en elektronisk mindmap, et sæt fælles værdier og etik for sprog og adfærd på nettet  om kampagneopslag eller videoblog til YouTube).

Opgaver i forløbet

AT VÆRE PÅ
Forløb: Krop, køn og rettigheder på nettet
Type: Film
Tid: 25 - 30 min.
Målgruppe: STX, HF
Fag/emner: Dansk, Digital dannelse
Områder: Køn, Identitet, Krop, Rettigheder, Sociale medier
Opgave
RETTIGHEDER OG LOVGIVNING OM KØN, KROP OG SEKSUALITET ONLINE/OFFLINE
Forløb: Krop, køn og rettigheder på nettet
Type: Quiz
Tid: 30 min.
Fag/emner: Dansk, Digital dannelse
Opgave
DILEMMAER OG RETTIGHEDER PÅ NETTET
Forløb: Krop, køn og rettigheder på nettet
Type: Refleksionsøvelse
Tid: 30 min.
Målgruppe: STX, HF
Fag/emner: Dansk, Digital dannelse
Områder: Seksualitet, Køn, Krop, Rettigheder
Opgave
NØGENHED OG PRIVATLIV PÅ NETTET
Forløb: Krop, køn og rettigheder på nettet
Type: Gruppeopgave
Tid: 120 min.
Målgruppe: STX, HF
Fag/emner: Dansk, Digital dannelse
Områder: Seksualitet, Køn, Identitet, Krop, Rettigheder, Sociale medier
Opgave
DIGITALE HADYTRINGER OG MOBNING – LIGESTILLING ONLINE/OFFLINE
Forløb: Krop, køn og rettigheder på nettet
Type: Gruppeopgave
Tid: 120 min.
Målgruppe: STX, HF
Fag/emner: Dansk, Digital dannelse
Områder: Seksualitet, Køn, Identitet, Krop, Rettigheder, Sociale medier
Opgave
Hvad er køn?
Forløb: Krop, køn og rettigheder på nettet
Type: Gruppeopgave
Tid: 45 - 90 min.
Målgruppe: STX, HF
Fag/emner: Dansk, Digital dannelse
Områder: Køn, Identitet, Krop, Normer
Opgave
YOUTUBE, VIDEOBLOGS OG HASHTAGS. ETIK OG VÆRDIER PÅ NETTET
Forløb: Krop, køn og rettigheder på nettet
Type: Gruppeopgave
Tid: 120 min.
Målgruppe: STX, HF
Fag/emner: Dansk, Digital dannelse
Områder: Køn, Identitet, Rettigheder, Sociale medier, Samfundsforhold
Opgave
Til materialeoversigt