Underviserportal

Ungdomsuddannelser Portal for undervisning i køn, krop og seksualitet
Log ind / Opret dig Gemte

Grænser

Individ, rettigheder og samfund
  • Antal opgaver 6
  • Temaer Seksualitet, Prævention, Køn, Globalisering
  • Fag / Emne Psykologi, Samfundsfag, Dansk, Kulturforståelse (hhx/htx), Mediefag
  • Målgruppe STX, HF, HHX, HTX

Beskrivelse af forløbet

I dette forløb sættes der fokus på emner som seksuelle rettigheder, lyst, relationer, fantasi, grænser, seksuelle overgreb og sociale medier. Forløbet har til hensigt at rejse diskussioner og skabe refleksion hos gymnasieelever om, hvordan vi i det senmoderne samfund skaber og indgår i gode og respektfulde relationer i seksuallivet, på nettet, i hverdagen og som ven eller kæreste.

Grænser i de unges liv

Som ung er man i fuld gang med at finde sig selv i relation til andre, for eksempel venner, kærester, uddannelse, i ungdomskulturen og på sociale medier. Der er mange måder at være ung på i dag, og der er mange spændende muligheder for at eksperimentere med sex og kærlighed. Det kræver imidlertid gode redskaber at navigere i nutidens seksualiserede mediesamfund og passe på sig selv og andre. Det gælder ikke bare, når unge står ansigt-til-ansigt med hinanden, men også på nettet, mobiltelefon og sociale medier. Formålet er ikke at pådutte de unge, at de skal sætte bestemte grænser for deres adfærd, men at skabe en diskussion og refleksion, der kan bidrage til, at de unge udvikler handlekompetence i relation til at træffe egne valg om, hvordan de vil tage vare på sig selv og andre.

Opgaver i forløbet

Til materialeoversigt