Underviserportal

Ungdomsuddannelser Undervisning i køn, krop og seksualitet
Log ind / Opret dig Gemte

Velkommen til FGU!

Forberedende GrundUddannelse er en helt ny uddannelse, der samler en række af de tilbud, der tidligere har været til unge, der af forskellige årsager ikke går på en anden ungdomsuddannelse.

Fagene i forberedende grunduddannelse åbner mulighed for at arbejde med køn, krop, seksualitet og grænser. Vi har samlet undervisningspakker til tre forskellige fag, så du let kan komme i gang!

Fagpakke PASE

Fagpakken handler om, hvordan man kan sikre et inkluderende arbejdsmiljø. I pakken findes øvelser med film, cases og klasserumsspil, hvor eleverne skal arbejde med rettigheder, mobning, diskrimination og inklusion. 

Læringsmål:

Eleven har viden om

 • betydningen af tiltaleform, omgangstone og personlig fremtræden
 • egen indflydelse på arbejdspladskulturen
 • rettigheder og pligter i forhold til ansættelsesforhold

Eleven har kompetencer til at kunne

 • forholde sig til egen rolle og indsats i et samarbejde
 • forstå, hvad der bidrager til en inkluderende arbejdspladskultur og anvende den viden i samarbejde
 • præsentere opgaver mundtligt, samt redegøre for egen læring.

Fagpakke Identitet og medborgerskab

I Sex & Samfunds undervisningsmaterialer kan du finde en række opgaver, der opfylder et eller flere faglige mål i Identitet og medborgerskab.

Eleven har viden om

 • faktorer der påvirker menneskers sundhed, normer og adfærd
 • sprog og kommunikations betydning for identitet og fællesskab
 • rettigheder og kulturmøder i et lokalt og globalt perspektiv
 • centrale etiske problemstillinger
 • ligestilling
 • faktorer, der påvirker identitetsdannelsen i det moderne samfund

Eleven har færdigheder i at

 • redegøre for egne og andres synspunkter samt indgå i debat om historiske og aktuelle emner
 • udvise hensigtsmæssig adfærd i den digitale verden
 • identificere og redegøre for etiske dilemmaer fra dagligdagen
 • kunne demonstrere håndtering af dagligdagens konflikter og dilemmaer

Eleven har kompetencer til at kunne:

 • forholde sig til fagligt relevante problemstillinger
 • forholde sig til sin egen rolle som aktiv medborger og relatere dette til grundlæggende samfundsmæssige rettigheder
 • arbejde med etiske dilemmaer fra dagligdagen

Fagpakke Omsorg og sundhed

Sex & Samfund har udviklet et undervisningsforløb til Sundheds- og omsorgsuddannelser på EUD og FGU. Forløbet sætter fokus på nogle af de situationer og dilemmaer vedrørende køn, krop, sex og seksualitet, som man kan møde som professionel i arbejdet med mennesker.