Underviserportal

Ungdomsuddannelser Undervisning i køn, krop og seksualitet
Log ind / Opret dig Gemte

Unge vil have forældre og venner på banen for at forebygge mistrivsel

Unge peger i en Uge Sex-undersøgelse på forældre og venner som helt afgørende, når det handler om at tage hånd om de børn og unge, der mistrives. Det er dybt bekymrende resultater, der kræver en målrettet indsats fra også skolens side, siger Sex & Samfund.

De fleste danske børn og unge har det godt, trives og er glade i deres hverdag. Men for en gruppe børn og unge ser det anderledes ud. De oplever, at de er meget ensomme og usikre, at de bliver mobbet, eller at de ikke har nogen at tale med om svære emner som følelser, krop og kærester.

Sex & Samfund har op til undervisningskampagnen Uge Sex 2015, der har temaet 'Sammen om sundhed og trivsel', spurgt danske unge om oplevelser med mistrivsel og deres syn på, hvordan vi kan hjælpe børn og unge, der mistrives.

Undersøgelsens resultater er klare: Fire ud af ti unge har oplevet ikke at have nogen at tale med om store og svære emner som følelser, krop og kærester, og endnu flere har oplevet ensomhed, usikker og mobning. De unge peger på forældre og venner som helt afgørende, når det handler om at tage hånd om børn og unge, der mistrives. De mener også, at de selv har et ansvar for at handle – men mangler redskaberne til det.

Resultaterne giver grund til stor bekymring, lyder det fra national chef i Sex & Samfund, Marianne Lomholt:

- Det er de unges bud, og det er klart, at vi skal lytte, for her er en vigtig opgave, der skal løftes. Men det er også klart, at det her ikke alene er de unges eller forældrenes ansvar. Vi er nødt til at følge op med målrettet indsats fra skolens og kommunens side.

Indsatsområde sundheds- og seksualundervisning
Marianne Lomholt peger på tids- og alderssvarende sundheds- og seksualundervisning som et område med store potentialer for at styrke børn og unges trivsel og dermed et vigtigt indsatsområde for skoler og kommuner:

- Undervisningen handler om venskaber, relationer, grænser, identitet, følelser og seksualitet – og om at skabe fællesskaber, hvor der er plads til mangfoldighed og anerkendelse i forhold til krop, køn og seksualitet. Det er faktorer, der har enorm betydning for vores sundhed og trivsel, siger hun.

Marianne Lomholt peger på, at rammerne til sådan en indsats allerede er tilstede:

- Skolerne har med folkeskolereformen fået en ny rolle i forhold til trivselsarbejdet. Samtidig slår de nye mål for den obligatoriske sundheds- og seksualundervisning den tætte sammenhæng mellem god sundheds- og seksualundervisning og trivsel helt fast. Nu handler der om at udfylde de rammer bedst muligt, siger Marianne Lomholt.

Sammen om sundhed og trivsel
Sex & Samfund kører i denne uge den årlige undervisningskampagne Uge Sex i 0.-10. klasser og på ungdomsskoler over hele landet.

Over 325.000 børn og unge deltager i årets kampagne, der har temaet 'Sammen om sundhed og trivsel'. Dermed følger Uge Sex 2015 op på de senere års store undersøgelser, der dokumenterer mistrivsel hos danske børn og unge.