Underviserportal

Ungdomsuddannelser Undervisning i køn, krop og seksualitet
Log ind / Opret dig Gemte

#Stopdigselv

Inspiration til undervisning om deling af krænkende billedmateriale og god tone på nettet.

Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling sætter i vinteren 2016-2017 fokus på digital dannelse hos unge. Det gøres gennem udgivelse af et etisk kodeks og en kampagne om deling af krænkende billedmateriale og god tone på nettet. Formålet er at styrke trivsel online og forebygge digital mobning. Ministeriet samarbejder blandt andet med Sex & Samfund, Red barnet og Børns vilkår om konkrete indsatser, der kan støtte unge i at sige fra over for grænseoverskridende og kønsdiskriminerede adfærd og fremme god tone i onlinedebatter.

Læs mere om kampagnen om digital dannelse her.

Læs det etiske kodeks mod deling af krænkende materiale her.

Digital dannelse på STX/HF

Digital dannelse er et centralt tema i en række faglige sammenhænge på de gymnasiale uddannelser. Der kan arbejdes tværfagligt med temaet i et intro-forløb på første år eller med dansk- og samfundsfaglige forløb på flere niveauer.

I boksen til højre finder du forslag til opgaver der sætter fokus på billeddeling, privatliv, godt tone og digital mobning på nettet. Opgaverne tager udgangspunkt i lærerplaner for danskfaget. Fælles for opgaverne er at de også kan bruges i et tværfagligt forløb om digital mobning eller god tone på nettet.

Du kan også arbejde med temaerne som en del af et bredere forløb om unges trivsel og rettigheder i forhold til køn og krop på de sociale medier. Find inspiration til hvordan med Uge Sex-undervisningsforløbene Køn, krop og sociale medierKøn, krop og rettigheder på nettet og Krop, identitet og ligestilling.

Billeddeling og god tone på nettet i undervisningen på EUD/EUX

På erhvervsuddannelserne kan der for eksempel sættes fokus på god tone og krænkende billeddeling på nettet med udgangspunkt i erhvervsfaget Samfund og sundhed på grundforløb 1. Formålet med faget er blandt andet at eleven lærer om samfundsmæssige forhold, der har betydning for den enkeltes liv som borger i et demokratisk samfund og at eleven udvikler kompetencer til at tage stilling til sundhedsmæssige problemstillinger i eget liv. De faglige mål med faget er blandt andet at eleven forstår forhold der påvirker køn, krop, seksualitet og identitet. Det kan konkret gøres ved dels at sætte fokus på god tone i online debatter og den betydning tonen har for demokratisk deltagelse, dels ved at sætte fokus på deling af nøgenbiller og billeder med seksuelt indhold og den betydning billeddelingen har for unges forståelser af køn, krop, seksualitet og identitet.

I boksen til højre finder du forslag til opgaver der sætter fokus på billeddeling, privatliv, godt tone og digital mobning på nettet. Opgaverne tager udgangspunkt i mål for Samfund og sundhed, men er også relevante i en række øvrige faglige sammenhænge på erhvervsuddannelserne.

Du kan også arbejde med temaerne som en del af et bredere forløb om unges online-hverdagsliv, forholdet mellem hvad der er privat og offentligt, grænser, kropsidealer og normer for selvfremstilling og relationer på sociale medieplatforme. Find inspiration til hvordan med Uge Sex-undervisningsforløbet Ung på sociale medier.


Brug cases fra Sexlinien.dk i undervisningen

I Sex & Samfund får vi ofte henvendelser fra børn, unge og voksne, der stiller spørgsmål om deling af billeder på nettet. En del af spørgsmålene kommer anonymt til vores rådgivningslinje for unge www.sexlinien.dk. Nedenfor kan du læse nogle eksempler på spørgsmål, der er blevet stillet til Sexlinien.dk. I en undervisningssituation kan det være sårbart at bruge elevernes egne erfaringer med deling af nøgenbilleder. Casene kan derfor være gode at bruge i en undervisningssituation, som udgangspunkt for at arbejde med temaet. I kan for eksempel tale om:

  • Hvad er lovligt og ulovligt i forhold til billeddeling på nettet?
  • Hvad kan man gøre, hvis man oplever noget grænseoverskridende på nettet?
  • Hvordan kan man passe på sit privatliv på nettet?

 

Spørgsmål 1

Hej, Har fået henvendelser på Facebook omkring nøgenbilleder af mig der florerer rundt på nettet. Den ene var sød at fortælle mig det, den anden sendte mig billedet og spurgte om det var mig. I dag er jeg 20 år, men dengang var jeg omkring 15. Hvad forslår I at jeg gør? Skal jeg lade det ligge eller konfrontere dem? Det er selvfølgelig ikke rart og er meget krævende at nogle henvender sig på Facebook. Men på den anden side, har jeg et godt liv, med en kæreste jeg har boet sammen med i 2 år, og ønsker ikke at rode nogle rådne rødder op. Håber I kan rådgive mig omkring dette!

 

Spørgsmål 2

Jeg bliver afpresset med nøgenvideo ... Jeg var så dum igår at udlevere mig selv foran en cam igennem skype til en fake person fandt jeg så ud af, han skrevet at hvis jeg ikke sendte ham 430 euro ville han dele det med hele min familie.. Jeg sagde jeg ikke havde pengene men prøve at skaffe dem til i dag.. Jeg er virkelig bange, og min far har et kendt efternavn så der ligger rigtig meget med mig på nettet! Jeg har blockeret ham, men har så ondt i maven og tør slet ikke tænke på de næste par dage, ved ikke hvad jeg skal stille op !

 

Spørgsmål 3

Hej Jeg overvejer at blive webcampige, men er lidt bange for konsekvenserne. Ikke det der kan ske inde i mig selv, men det der kan ske, når billeder og videoer af mig bliver tilgængelige på nettet. Desuden skal jeg give mit id for at jeg kan tjene penge. Er det en fornuftig ricisi at tage? jeg har tænkt mig at gøre sådan at danske computere ikke kan se mig. vh mig

 

På www.sexlinien.dk kan du finde de svar Sex & Samfunds rådgivere har givet til spørgerne. Svarene kan også inddrages i samtalen med klassen.  


Få besøg af undervisere fra Sex & Samfund

Sæt billeddeling, grænser og privatliv på nettet på skemaet med et besøg fra Sex & Samfunds ung til yngre-undervisere.

Gennem forskellige øvelser lægger undervisningen op til dialog, refleksion og stillingtagen, samt udvikling af de unges handlekompetence.

Undervisningen varer to lektioner og kan bestilles her: www.sexogsamfund.dk/tilbud  


Udstillet på nettet - Tema på DR Undervisning

Vi deler billeder og holdninger på nettet som aldrig før. Nogle gange går det galt, og vores grænser bliver overskredet. I klipsamlingen Udstillet på nettet på DR Undervisning, kan du møde nogle af dem, der har prøvet det på egen krop. Klipsamlingen er et samarbejde mellem DR Undervisning og Sex & Samfund. Brug et eller flere klip i samlingen til at sætte fokus på deling af nøgenbilleder eller tonen på nettet i din undervisning.


Find mere inspiration her:

Læs mere om deling af nøgenbilleder i hæftet Har du været nøgen på nettet? Fra Red barnet og på www.sikkerchat.dk/da-DK/Slet-det.

Relaterede historier