Underviserportal

Ungdomsuddannelser Undervisning i køn, krop og seksualitet
Log ind / Opret dig Gemte

Sæt mangfoldighed på skemaet!

Den 17. maj er det International dag mod homofobi og transfobi. Brug dagen til at arbejde med rettigheder, diskrimination og mangfoldighed. 

I nogle lande kan man blive straffet med døden, hvis ens partner er af samme køn. I Danmark er vi heldigvis nået noget længere i kampen for at sikre LGBT-personers rettigheder. Alligevel viser undersøgelser, at mange LGBT-personer oplever diskrimination i deres hverdag.

Den internationale dag mod homofobi og transfobi er en oplagt anledning til at lade eleverne diskutere normer og mangfoldighed og retten til selv at vælge sin seksualitet. Undervisning i diskrimination, køn og seksualitet har potentiale til at bryde med fordomme og uvidenhed, der kan føre til homofobi og transfobi.

”International dag mod homofobi og transfobi er en god anledning til at sætte fokus på mangfoldighed og forståelse. De unge skal klædes på til at indgå i forpligtende fællesskaber på uddannelser og arbejdspladser, og derfor er det vigtigt at arbejde med mangfoldighed, og hvordan man forholder sig kritisk til normer hos sig selv og andre", siger Katrine Andersen, der er pædagogisk konsulent hos Sex & Samfund.

Sådan kan du markere dagen i undervisningen

Vi tilbyder undervisningsforløb, der kan bruges til at markere dagen. I forløbene er der opgaver, hvor eleverne bliver præsenteret for dilemmaer og konkrete cases, som de kan diskutere diskrimination, køn og normer ud fra. Du kan finde undervisningsforløbene i boksen til højre.