Underviserportal

Ungdomsuddannelser Undervisning i køn, krop og seksualitet
Log ind / Opret dig Gemte

Sæt fokus på digital trivsel og digitale konflikter i gymnasiet

Nyt katalog til håndtering af digitale konflikter

Sex & Samfund har udarbejdet et undervisnings- og inspirationsmateriale, der sætter fokus på digital trivsel, og på hvordan man på gymnasierne kan håndtere digitale konflikter i relation til køn, krop og seksualitet.

- Digitale konflikter er sjældent lige til. Ofte er krænkeren ikke bare krænker, og offeret ikke bare offer – og konsekvenserne for hele fællesskabet ikke lige til at gennemskue, siger Morten Emmerik Wøldike, der er pædagogisk konsulent ved Sex & Samfund.

”Digitale konflikter” tager udgangspunkt i fællesskabet, og i at alle parter, der er involveret i at sikre trivsels- og læringsfremmende miljøer på gymnasierne, inddrages og får mulighed for at handle.

Materialet indeholder derfor både konkrete undervisningsaktiviteter, en workshop for lærerne og for elevrådet og idéer til inddragelse af forældre. Der er konkrete råd til, hvordan man kan arbejde med at skabe en god og inkluderende digital kultur på skolen, og til hvad der kan være godt at have overvejet før en eventuel digital konflikt opstår.

Mange af de konflikter, der opstår online, handler om krop, køn og seksualitet. Samtidig er det den del af den digitale dannelse, som kan være mere vanskelig at begynde en dialog om. I tilfælde af en digital konflikt er det vigtigt at sikre, at alle kommer videre, uden at nogen udskammes og med et genetableret fællesskab.

 - Med indsatsen håber vi at kunne inspirere gymnasiernes arbejde med digital dannelse til også at omhandle de mangefacetterede situationer, der kan opstå vedrørende køn, krop og seksualitet online. forklarer Morten Emmerik Wøldike

Inspirations- og undervisningsmaterialet er udviklet i tæt samarbejde med to gymnasier, som har givet sparring og afprøvet lærerworkshop og undervisningsaktiviteter.

Hent kataloget her.