Underviserportal

Ungdomsuddannelser Undervisning i køn, krop og seksualitet
Log ind / Opret dig Gemte

Sådan gik Uge Sex 2017

Vi har spurgt underviserne, hvad de synes om Uge Sex 2017. Vi har fået positiv respons, og vi har fået gode input og ideer til, hvordan vi kan forbedre Uge Sex 2018. 

72% af underviserne giver Uge Sex 2017 karakteren 10 eller 12.

90% af underviserne finder undervisningsmaterialerne af høj eller meget høj kvalitet.

76% af underviserne vurderer, at Underviserportalen i nogen grad eller i høj grad, understøtter planlægningen af undervisning i køn, krop og seksualitet.

89% vil anbefale Uge Sex til en kollega.

Det kan vi blive bedre til 

Når vi spørger underviserne til, hvorvidt Uge Sex-materialerne er relevante i forhold til deres fag og lærerplaner, vurderer halvdelen, at materialerne er relevante, og den anden halvdel vurderer dem som delvist relevante.

Vi oplever, at flere undervisere spørger til, om Uge Sex kan bruges hele året. Det betyder, at vi med Uge Sex 2018 vil lave nogle nye initiativer, der passer ind i rammerne på de forskellige ungdomsuddannelser:

I august 2017 træder den nye gymnasiereform i kraft med et nyt introforløb, der bl.a. vil fokusere på digital dannelse. Vi vil udvikle en startpakke med undervisningsmateriale og andre aktiviteter.

Til erhvervsuddannelserne SoSu og SoPu vil vi udvikle undervisningsmateriale, der både kan bruges i GF1 og senere i uddannelsen, så alle elever og undervisere får mulighed for at gøre brug af materialet.