Underviserportal

Ungdomsuddannelser Undervisning i køn, krop og seksualitet
Log ind / Opret dig Gemte

Nye materialer til specialområdets seksualundervisning

"Til dig" er undervisningsmaterialer til seksualundervisning for unge med særlige behov på STU. Forløbene handler blandt andet om, hvordan man kan kende egne og andres grænser, indgå i relationer og lære kroppen bedre at kende.

I Sex & Samfund har vi oplevet mange undervisere give udtryk for mangel på materialer målrettet unge med særlige behov. Derfor har vi i tæt samarbejde med studerende og undervisere på specialområdet udviklet ”Til dig”.

”Inden vi gik i gang med at udvikle materialerne havde vi en dialog med de unge om hvilke emner, de ønskede kom med,” siger pædagogisk projektmedarbejder Pernille Ane Egebæk, og fortsætter: ”Det var især temaer som grænser, normer, forelskelse, hvordan man scorer og beskrivelser og billeder af forskellige kroppe, sex og prævention, de godt kunne tænke sig at have om”. På den måde adskiller unge med særlige behov sig ikke fra andre unge, og de har ret til den samme adgang til undervisning i køn, krop, seksualitet og mangfoldighed som alle andre. 

Forløbene i ”Til dig” indeholder derfor de samme emner, som man kan finde i mange andre af Sex & Samfunds undervisningsmaterialer. Mange undervisere har ønsket materialer, hvor formen og de didaktiske tilgange tilpasses de studerendes behov for mere visuelle og konkrete øvelser, og derfor indeholder ”Til dig” blandt andet mange film og cases. De tager også højde for den større aldersspredning, der er virkeligheden i mange klasser på STU’er .

Materialerne er udviklet i et treårigt projekt og er blevet afprøvet og evalueret på STU’er i landets fem regioner. ”I evalueringen af undervisningsmaterialerne fik vi meget positiv respons, og det er tydeligt, at materialerne er aktuelle og bidrager til at skabe god dialog om emner, som både studerende og undervisere gerne vil have på skemaet,” siger projektmedarbejder Nina Rytter Pedersen, og fortsætter, ”vi fik også mange gode forslag til justeringer, blandt andet til hvordan materialerne kunne målrettes gruppen af studerende i sprog og udtryk, men også til hvilke emner der er behov for mere undervisning i, for eksempel øvelser om sociale medier”.

Undervisningsmaterialerne ”Til dig” er ligesom alle andre af Sex & Samfunds undervisningsmaterialer udviklet på baggrund af en normkritisk pædagogik og et aktivt læringssyn, og de sigter mod, at de studerende tilegner sig handlekompetence på baggrund af viden og færdigheder vedrørende køn, krop, seksualitet og mangfoldighed.

SAMARBEJDSPARTNERE

Undervisningsmaterialet er udviklet som en del af projektet ”Til dig”. I ”Til dig” samarbejdes med en række organisationer og institutioner, der repræsenterer en bred erfaring med specialområdet. Viden fra disse organisationer og institutioner har inspireret og kvalificeret den specialpædagogisk tilgang i undervisningsmaterialet:

 • Mille Idehen, klinisk sexolog
 • Sammenslutningen af Unge Med Handicap
 • Maria Lincke (Socialt Udviklingscenter SUS)
 • Joan Riis (Udviklingshæmmedes Landsforbund)
 • Vibeke Denert (Landsforeningen LEV)
 • Heidi Thamestrup (Landsforeningen for autisme)
 • Tanja Molbech (Erhvervsskolen af 2011)
 • Stine Thoustrup Svendsen (Geelsgården)
 • Ditte Pallisgaard Andersen (Den gule flyver)
 • Gry Knudsen, master i sexologi
 • Jonas Paustian Borup (UVM)
 • Tue Sommer, pædagogisk vejleder, master i sexologi og seksualvejleder

"Til dig"-projektet er støttet af den A. P. Møllerske Støttefond.

Relaterede historier