Underviserportal

Ungdomsuddannelser Undervisning i køn, krop og seksualitet
Log ind / Opret dig Gemte

Krop, identitet og ligestilling på nettet

Nyt undervisningsmateriale til samfundsfag på de gymnasiale uddannelser.

Livet på sociale medier leverer en række nye muligheder for unge for at udforske deres identitet, udtrykke sig, flirte og kommunikere. Det opstiller også nye dilemmaer og samfundsfaglige udfordringer, som undervisningen må forholde sig til.

Med udgangspunkt i analyser og drøftelser af unges liv på nettet som helhed og de sociale medier i særdeleshed dækker undervisningsmaterialet Krop, identitet og ligestilling på nettet sociologisk kernestof om identitet og socialisering.

Materialet består af en række opgaver, hvorigennem eleverne tilegner sig viden om rettigheder og regler for adfærd på nettet. Desuden anvender de samfundsfaglige metoder til at analysere debatter og omgangsformer og drøfte egne handlemuligheder i forhold til deres digitale liv.

Et eksempel på en øvelse er en komparativ analyse af sociale relationer og omgangsformer i den fremvoksende storby i slutningen af 1800-tallet og på nettet i dagens Danmark. Desuden indeholder forløbet film, quiz, dilemmaøvelser og autentiske cases fra vores rådgivning for unge.

Undervisningsforløbet er udarbejdet således, at man kan bruge enkelte opgaver eller hele forløbet som en del af samfundsfagsundervisningen. Det spiller desuden sammen med et forløb til dansk, som åbner mulighed for at lave et tværfagligt tema.

Materialet er udviklet i samarbejde med DR Undervisning, hvor man ud over at finde filmene til undervisningsforløbet, kan finde en klipsamling med temaet ”Køn og Krop”.