Underviserportal

Ungdomsuddannelser Undervisning i køn, krop og seksualitet
Log ind / Opret dig Gemte

Krænkende 'puttemiddage' viser manglende viden om grænser

46 procent af danske gymnasieelever har oplevet begivenheder som 'puttemiddage', som de fandt krænkende. Vær med til at klæde eleverne bedre på med viden om grænser.

Pigemiddage og herremiddage hvor 1.g og 2.g elever udvælges som tjenere for 3.g'erne er en tradition på flere gymnasier. Traditionen kaldes også for 'puttemiddage', hvor de nye elever udsættes for en række ritualer.

Desværre har traditionen ofte konsekvenser i form af at være seksualiserende og ekskluderende på en måde der er grænseoverskridende og krænkende for flere af eleverne. Og frygten for de sociale konsekvenser ved at sige fra føles ofte for store til at risikere.

Unge skal lære at respektere hinandens grænser

Den aktuelle sag er med til at vise, hvor vigtigt det er for unge at lære at respektere andres og egne grænser. Sagen er blot en ud af mange som eksempelvis viborgmappen og ulovlig billeddeling, der sætter fokus på, at undervisning i krop, sex, køn og grænser også bør foregå på ungdomsuddannelserne. 

Nye materialer på vej

Senere på året kan du se frem til nye undervisningsmaterialer til ungdomsuddannelser om flirt og grænser. Materialerne sigter mod at forebygge seksuelle grænseoverskridelser mellem unge der kender hinanden ved at etablere et rum for, at de unge kan tale om og udvikle et sprog for lyst, ulyst og grænser. Undervisningsforløbene adresserer blandt andet de normer og kulturer, der kan findes i lokale fællesskaber og i samfundet, som kan være med til at presse unge ud over deres egen eller andres grænse.

Klæd eleverne på

Sæt fokus på grænser i undervisningen med relevante materialer. Hent materialerne i den gule boks til højre.