Underviserportal

Ungdomsuddannelser Undervisning i køn, krop og seksualitet
Log ind / Opret dig Gemte

DIGITALE KONFLIKTER SKADER HELE FÆLLESSKABET

Ufrivillig deling af billeder. Hadgrupper på Facebook. Diskriminerede kommentarer på Instagram. Når digitale konflikter opstår, rammer det ofte hele fællesskabet. Sex & Samfund giver gode råd til, hvordan man på gymnasierne kan håndtere digitale konflikter i relation til køn, krop og seksualitet.

- Der har i de seneste år især været fokus på dem, der bliver krænket i de digitale konflikter, men ofte rammer konfliktene også dem, der krænker, og det skader hele skolefællesskabet.” 

Det fortæller Morten Emmerik Wøldike,der er pædagogisk konsulent i Sex & Samfund.  Organisationen  har netop udgivet inspirationskataloget Digitale Koflikter – Sådan kommer vi videre sammen i samarbejde med to gymnasier. Kataloget skal hjælpe skoleledere, lærere og fagpersoner på gymnasierne til at tage hånd om alle parter i de digitale konflikter. Digitale konflikter kan være alt fra ufrivillig billeddeling til krænkende kommentatarer og identitetskrænkelser på de sociale medier.

Digitale konflikter er sjældent lige til. Ofte er krænkeren ikke bare krænker, og offeret ikke bare offer – og konsekvenserne for hele fællesskabet ikke lige til at gennemskue, siger Morten Emmerik Wøldike.

 Han giver et konkret eksempel:

Hvis en person skriver en nedladende kommentar til en person på facebook som reaktion på en tilsvarende kommentar offline. Hvem er så krænkeren, og hvem er offeret? Og hvordan sikrer vi, at alle kommer videre, uden at nogen udskammes og med et genetableret skolefællesskab?, spørger Morten Emmerik Wøldike.

Beredskab og forebyggende aktiviteter
Konkret foreslår kataloget en række forebyggende aktiviteter og at etablere  et beredskab, der involverer skoleledelse, lærere, elever og forældre.

Kataloget, der er sendt til alle landets gymnasier, er første skridt i en større indsats, der skal hjælpe gymnasier til at løse de digitale konflikter, der kan opstå i forhold til køn, krop og seksualitet.

 - Med indsatsen håber vi at kunne skubbe til, at håndteringen af de digitale konflikter bliver sat højt på dagsordenen på gymnasierne, forklarer Morten Emmerik Wøldike

 Hent kataloget her