Underviserportal

Ungdomsuddannelser Portal for undervisning i køn, krop og seksualitet
Log ind / Opret dig Gemte

Dialog i det multietniske klasserum

Nye undervisningsmaterialer om seksualitet, køn, krop og kærlighed, der er målrettet klasser med høj andel af nydanske unge, sætter fokus på at udfordre sociale normer og forebygge social kontrol i unges liv

Sex & Samfund har med projektet ”Dialog i det multietniske klasserum” udviklet nye undervisningsmaterialer til undervisningen i sundhed og seksualitet på erhvervsuddannelser og produktionsskoler med en høj andel af nydanske unge. Undervisningsmaterialerne tager udgangspunkt i film, cases og dilemmaer om seksualitet, køn, krop og kærlighed og sætter særligt fokus på de udfordringer og problemer, der kan være når unge selv vil bestemme over deres krop, deres seksualitet og kæresterelationer.

Formålet med projektet er at udfordre sociale normer omkring køn, seksualitet, krop og relationer og forebygge social kontrol i unges liv. Projektet er støttet af Ministerium for Børn, Undervisning og Ligestillings Pulje til fremme af viden og dialog om ligestilling, social kontrol og seksualitet. Sex & Samfund har udviklet undervisningsmaterialerne i dialog og samarbejde med blandt andet Als Research, Etnisk Ung og Sabaah, samt en lang række forskellige aktører, herunder især sundhedsplejersker, lærere, undervisere og eksperter fra især Københavns Kommune og Aarhus Kommune.

Som en del af projektet udbyder Sex & Samfund kompetencekurser for undervisere, der ønsker inspiration og redskaber til at skabe dialog med minoritetsetniske unge om emner som køn, krop, seksualitet, relationer og ligestilling. For mere info og tilmelding til kurset se: Sex & Samfunds hjemmeside – kurser for fagfolk.