Underviserportal

Grundskolen Fagportal for sundheds- og seksualundervisning
Log ind / Opret dig Gemte

Samarbejdet med forældre

Mange forældre er nysgerrige på, hvad deres børn laver i Uge Sex, og efterspørger gode råd til, hvordan de støtter op om undervisningen. Vi har samlet nogle nyttige informationer og links, som du kan dele med dine elevers forældre.

Lærerne underviser

Har forældrene spørgsmål til, hvad der konkret skal arbejdes med, eller ønsker de gode råd til, hvordan man støtter op om undervisningen, så kan du som lærer fortælle, hvad Uge Sex går ud på. 

Det er klassens faste lærere, der planlægger, hvad der skal arbejdes med i Uge Sex, så undervisningen tilpasses den enkelte klasses behov. Undervisningen tager udgangspunkt i en række gratis materialer udarbejdet af Sex & Samfund. Det kan være websites, film, skriftligt materiale, øvelser og læringsforløb.

Mange lærere vælger at planlægge deres undervisning til uge 6, men undervisningsmaterialerne kan benyttes året rundt, og man kan også vælge at benytte materiale, der ligger uden for årets tema.  

Undervisningen tilpasses elvernes alder

I 0.-3. klasse handler undervisningen typisk om kroppen, grænser, køn, følelser og familie: Hvad vil det sige at have det godt? Og hvad der skal til for, at vi kan være sunde og raske og have det godt med vores venner og familie? Vi lægger vægt på de nære relationer i familien og klassen - og de rettigheder, der knytter sig hertil. 

I 4.-6. klasse handler undervisningen især om sundhed, identitet, pubertet, køn, følelser og familier. Derudover sætter vi fokus på rettigheder på de sociale medier, og fokus på at styrke elevernes evner til at sætte grænser og få kendskab til egne og andres rettigheder. 

I 7.-10. klasse handler undervisningen om det spirende ungdoms- og seksualliv og om emner som prævention, graviditet, sexsygdomme og seksualitet. Derudover tilføjer vi dimensioner om rettigheder på nettet og mere samfundsmæssige perspektiver for eksempel i forbindelse med billeddeling.

Viden og gode råd til forældre

Som forælder spiller man en vigtig rolle i forhold til at lære sit barn om krop, følelser og grænser. Savner dine elevers forældre inspiration til, hvordan man kan starte snakken med sit barn, så kan du henvise dem til Sex & Samfunds forældreunivers. 

I Sex & Samfunds forældreunivers kan man blandt andet finde tips og inspiration til, hvordan man som forælder kan tale med sit barn på en god måde. Man kan også lytte til podcastserien #StartSnakken og tilmelde sig den gratis forældreguide til tweens og teens i en digital verden.

Gå til Sex & Samfunds forældreunivers

Uge sex 2020 sætter fokus på kroppen

Sex & Samfund har i år valgt at sætte fokus på kropsidealer, perfekthedskultur og kropsglæde. 

Undersøgelser viser, at mange børn og unge er utilfredse med deres krop, og mistrives, fordi de ikke føler sig 'perfekte'. Krop og trivsel hænger tæt sammen. Hvis eleverne har det godt med deres krop, har de et bedre selvværd. De er gladere for at gå i skole, og de er mindre ensomme. Derfor er det vigtigt, at kroppen kommer på skoleskemaet.

Gennem fagligt arbejde med film, dilemmaer og konkrete cases styrkes elevernes indsigt i kroppen mangfoldighed. 

Hvordan tager man hul på snakken som forælder? Find råd til forældre her.