Underviserportal

Grundskolen Fagportal for sundheds- og seksualundervisning
Log ind / Opret dig Gemte

Hvad laver mit barn i Uge Sex?

Mange forældre er nysgerrige på, hvad deres børn laver i Uge Sex - og efterspørger gode råd til, hvordan de støtter op om undervisningen. Vi har samlet nogle nyttige informationer og links.

Lærerne underviser

Vi har udarbejdet en række gratis materialer målrettet grundskolen: Websites, film, skriftligt materiale, øvelser og læringsforløb.

Det er klassens faste lærere, der planlægger hvad, der skal arbejdes med i Uge Sex. Dermed tilpasses undervisningen den enkelte klasses behov.

Har du som forælder spørgsmål til, hvad der konkret skal arbejdes med, eller vil du have gode råd til, hvordan du støtter op om undervisningen, så spørg klassens lærere.

Temaet for Uge Sex 2019 er Grænser.

Uge Sex 2019: Grænser

Uge Sex 2019 sætter fokus på temaet grænser med undervisningsmaterialer til indskolingen, mellemtrin og udskolingen. 

I de små klasser lægger vi vægt på, at eleverne får viden om personlige grænser, kan give udtryk for egne grænser og vise respekt for andres. Det kan for eksempel handle om at aflæse, hvornår en anden har lyst til at kysse eller kramme. I de større klasser er der fokus på relationer i forhold til venskaber, trivsel og mobning samt grænser i kæresterelationer og seksuelt.

Gennem fagligt arbejde med film, dilemmaer og konkrete cases, får eleverne mulighed for at udvikle deres kompetencer til at fremme egen og andres sundhed og trivsel.

Undervisningen tilpasses elvernes alder

I 0.-3. klasse handler undervisningen typisk om kroppen, grænser, køn, følelser og familie: Hvad vil det sige at have det godt? Og hvad der skal til for, at vi kan være sunde og raske og have det godt med vores venner og familie? Vi lægger vægt på de nære relationer i familien og klassen - og de rettigheder, der knytter sig hertil. 

I 4.-6. klasse handler undervisningen især om sundhed, identitet, pubertet, køn, følelser og familier. Derudover sætter vi fokus på rettigheder på de sociale medier, og fokus på at styrke elevernes evner til at sætte grænser og få kendskab til egne og andres rettigheder. 

I 7.-10. klasse handler undervisningen om det spirende ungdoms- og seksualliv og om emner som prævention, graviditet, sexsygdomme og seksualitet. Derudover tilføjer vi dimensioner om rettigheder på nettet og mere samfundsmæssige perspektiver for eksempel i forbindelse med billeddeling.

Elev-websites i Uge Sex

I Uge Sex arbejder eleverne med forskellige øvelser og opgaver inden for de temaer, som hører til sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab.

Derudover findes der et elev-website til hvert trin: 0.-3. klasse, 4.-6. klasse og 7.-9. klasse. Her kan eleverne se film, spille læringsspil og søge viden.

Som udgangspunkt skal websitene bruges i undervisningen, men på Migogminkrop.dk og Sexfordig.dk er der debatfora, som også kan bruges i fritiden.

Tal om krop og følelser

Som forælder spiller man en vigtig rolle i forhold til at lære sit barn om krop, følelser og grænser.

Vi har samlet tips og inspiration til, hvordan man kan tale med sit barn på den gode måde. De tre foldere indeholder de emner, som er mest relevante på hvert alderstrin.

Find mere inspiration til samtalen: www.sexogsamfund.dk/forældre.