Underviserportal

Grundskolen Fagportal for sundheds- og seksualundervisning
Log ind / Opret dig Gemte

Uge Sex 2022 i indskolingen

Årets tema: Samtykke og grænser

Det er oplagt at begynde undervisning om grænser og samtykke allerede i indskolingen. Hvordan ved man for eksempel om en af sine venner gerne vil have et kram? Hvordan får man sagt nej til en kysseleg, man ikke har lyst til at være en del af? Hvordan får man sagt undskyld, hvis man for sjov har trukket bukserne ned på en klassekammerat, som man godt kan se ikke synes det er sjovt?

At undervise elever i indskolingen om grænser og samtykke kan blandt andet handle om, hvordan man kan aflæse kropssprog og give udtryk for egne grænser. Det kan også handle om, at grænser er vigtige at sætte og respektere, men at det også kan føles spændende og positivt selv at udfordre sine personlige grænser. 

Nogle forældre til børn i indskolingsalderen bliver overraskede over, at Sundheds- og seksualundervisning skal være på skemaet allerede fra 0. klasse. Det kan derfor være en god idé at informere forældrene om, hvad I konkret arbejder med i undervisningen. Du kan eksempelvis skrive lidt ud i et nyhedsbrev om de opgaver, I laver, og sende et link til en undervisningsfilm med. Så kan forældrene fortsætte snakken om grænser og samtykke med deres barn derhjemme.

På siden her finder du Sex & Samfunds bud på og inspiration til, hvordan du kan arbejde med årets Uge Sex-tema og sætte fokus på samtykke og grænser i indskolingen.

Determinkrop.dk

På Sex & Samfunds hjemmeside til elever ligger nye film til undervisningsforløbet om grænser og samtykke. Eleverne kan også finde andre film, tekster og billeder. 

Se blandt andet denne film til indskolingen, som handler om grænser. 

Undervisningsmaterialer om temaet

Her på Underviserportal finder du gratis materialer til din undervisning. Forløbet om grænser og samtykke handler om at styrke eleverne i at mærke egne og andres grænser og respektere dem. I forløbet finder du blandt andet øvelser med billeder fra genkendelige hverdagssituationer, hvor grænser er på spil og en filmøvelse med forskellige situationer om samtykke. 

Fælles mål

Personlige grænser er et obligatorisk færdigheds- og vidensområde i Fælles mål for Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab i indskolingen. Undervisningsforløbet Grænser og samtykke tager udgangspunkt i den obligatoriske ramme beskrevet i Fælles mål og giver inspiration til konkrete opgaver i undervisningen af 0.-3. klasse.

Sex & Samfund anbefaler

Særligt i forbindelse med undervisning i SSF kan man blive opmærksom på eller få mistanke om elever, der har været eller er udsat for seksuelle overgreb. Som fagperson i skolen har man en særlig udvidet underretningspligt til at indberette det, hvis man får kendskab til, at en elev har været udsat for et seksuelt overgreb. Får man kendskab til eller mistanke om det, skal man kontakte sin skoleledelse eller sin kommune for at høre, hvilke retningslinjer, der gælder.