Underviserportal

Grundskolen Fagportal for sundheds- og seksualundervisning
Log ind / Opret dig Gemte

Uge Sex 2021 i indskolingen

VIRTUEL UNDERVISNING

I 2021 kan Uge Sex-forløbene gennemføres virtuelt. Alle øvelser kan laves online, hvis du og dine elever ikke kan mødes fysisk i klasserummet. På nogle øvelser vil du se ekstra tips til, hvordan øvelsen kan tilpasses online undervisning, så I fortsat kan deltage i årets Uge Sex-kampagne. 

Hvis øvelsen kræver, at eleverne bruger et arbejdsark, kan du downloade arbejdsarket på øvelsens side og uploade det på jeres foretrukne platform, fx på en læringsplatform, hvor eleverne kan skrive deres besvarelser ind. Alle film der skal bruges i øvelserne, kan ses af eleverne på www.determinkrop.dk. Det kræver dem ikke noget login.

Årets tema: Lige køn leger bedst

I de første år af elevernes skoleliv grundlægges mange af de normer for køn, som følger eleverne gennem deres skolegang. Børn møder forventninger til deres og andres køn i deres hverdag på skolen, blandt andet ved kønsopdelte aktiviteter i fx idræt og matematik, og når køleskabets hylder opdeles efter køn. Derfor er det vigtigt, at man som fagperson gør sig overvejelser om, på hvilken måde køn skal have betydning på skolen, og at man arbejder for at skabe mangfoldige fællesskaber, også når det handler om køn og forventninger til køn. 

Det kan man gøre på en række forskellige måder. Det kan være, man har fokus på hvilke normer for køn, der kommer til udtryk i sproget og drillerier i klassen, og hvordan tonen i klassen kan gøres mere mangfoldig og respektfuld. Man kan også tage det op i forbindelse med sin undervisning, når køn italesættes eller er på spil, og lave aftaler med eleverne om, hvordan man i klassen skal tale om og respektere hinanden, herunder forskellige køn og kønsudtryk, for at det kan blive trygt for alle at være del af fællesskabet og at være sig selv. 

På siden her finder du Sex & Samfunds bud på og inspiration til, hvordan du kan arbejde med årets Uge Sex-tema og sætte fokus på køn og mangfoldighed i indskolingen.  

Undervisningsmaterialer om temaet

Her på Underviserportal finder du gratis materialer til din undervisning. Forløbet om køn handler om at give eleverne viden om mangfoldighed i forhold til køn og skabe plads til forskellighed på tværs af køn i klassefællesskabet. I forløbet finder du blandt andet øvelser om dilemmaer fra genkendelige hverdagssituationer og en filmøvelse, hvor eleverne skal tale om kønnede ord. 

Fælles mål

I Fælles mål for sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab er det beskrevet, at kompetencemålet for undervisning i køn, krop og seksualitet efter 3. klasse er, at ”Eleven kan samtale om kønsroller og mangfoldighed”. I årets Uge Sex-forløb om køn finder du inspiration til, hvordan der kan arbejdes hen imod det. 

Til forældre

Forældre stiller ind i mellem spørgsmål til, hvad der undervises i i løbet af Uge Sex. Du kan finde inspiration til samarbejdet med forældre under menupunktet SKOLE-HJEM. Du kan også henvise dem til Sex & Samfunds forældresite, hvor der findes viden og tips til, hvordan man kan tale med sit barn om køn. 

Gå til forældresitet

Podcast om køn

I første afsnit af Sex & Samfunds podcast START SNAKKEN kan du høre mere om køn fra en hjerneforsker og en kønssociolog. Du kan også høre afsnit #7, der handler om transkønnede børn og deres omgivelser. 

HØR START SNAKKEN

Transkønnede børn

I Sex & Samfund får vi henvendelser med spørgsmål til hvordan man som skole, fagperson eller forælder kan støtte transkønnede børn og deres familier. Skolen skal være et trygt rum for alle børn, og det er derfor vigtigt, at fagpersoner i skolen er opmærksomme på, at nogle transkønnede børn kan møde undrende blikke og spørgsmål eller blive udsat for drilleri eller mobning.

FORÆLDRE

I Sex & Samfunds podcastserie til forældre START SNAKKEN kan du høre mere om det at være forælder til et transkønnet barn. 

Forældre kan hente vejledning og information om støtte til transkønnede børn hos Foreningen til Støtte for Transkønnede børn på www.fstb.dk.

FAGPERSONER

Fagpersoner kan finde viden i Foreningen til Støtte for Transkønnede børns nye materiale "Støt transkønnede børn og unge i skolen. En guide til fagprofessionelle, fritids- og ungdomsklubber og foreningslivet ". Materialet er baseret på nyere forskning og erfaring fra fagpersoner, og det kan hentes gratis på www.fstb.dk.

Hjemmeside til elever

På Sex & Samfunds hjemmeside til elever ligger nye film til undervisningsforløbet om køn. Eleverne kan også finde andre film, tekster og billeder.