Underviserportal

Grundskolen Fagportal for sundheds- og seksualundervisning
Log ind / Opret dig Gemte

Kropsidealer og mangfoldighed på skoleskemaet

ER MIN KROP FORKERT?

Alt for mange børn og unge går rundt og føler sig forkerte i deres krop. Det øgede kropsfokus blandt børn og unge og de stereotype kropsidealer i mediebilledet betyder, at der er et større behov for at sætte fokus på kroppens mangfoldighed gennem fagligt arbejde med film, dilemmaer og konkrete cases.

Derfor sætter Uge Sex i 2020 fokus på den perfekt uperfekte krop, og hvordan vi som samfund, skole og forældre kan være med til at give børn og unge mulighed for at diskutere emner som perfekthedskultur og kropsidealer, og hvordan man taler om sin egen og andres kroppe. 

UNDERSØGELSE AF UNGES SYN PÅ KROPPEN

I 2018 har Sex & Samfund gennemført en undersøgelse af unges syn på kroppen og kropsidealer. Undersøgelsen bygger på en spørgeskemaundersøgelse foretaget i 2017. I alt har 1031 elever fra 7.-9. klasse fra hele landet deltaget i undersøgelsen.

Undervisning i kroppen

Sex & Samfund har samlet en række øvelser om temaet krop i indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. Find inspiration til undervisningen om kroppen her:

Indskoling
Mellemtrin
Udskoling

Børn og unge om deres krop

Tal med børn og unge om kroppen

At tale med børn og unge om kroppen

I filmene her møder du sundhedsplejerskerne Tanja og Lisa, der fortæller om, hvad børn og unge spørger til og er optagede af ved deres krop. De fortæller også om, hvordan man taler med børn og unge om emnerne kost, motion, krop og sundhed uden at bidrage til mistrivsel og stigmatisering.

Tykhed og tykfobi

I disse videoer fortæller Dina Amlund, som er kulturhistoriker og tykaktivist, om den tykfobi, som børn og unge kan møde i samfundet, sproget og litteraturen. Hør blandt andet om ordene tyk, fed og overvægtig, og hvordan Harry Potter er med til at skabe en negativ og stereotyp fortælling om tykke mennesker.

Kroppe i litteraturen

Tykfobi i sproget