Underviserportal

Grundskolen Fagportal for sundheds- og seksualundervisning
Log ind / Opret dig Gemte

Grænser på skoleskemaet

Uge Sex 2019 stiller skarpt på grænser og gensidig respekt i forhold til køn, krop og seksualitet.

Hvor går min grænse? Og hvordan mærker jeg andres? Når det d. 4. februar 2019 ringer ind til årets Uge Sex, er der fokus på grænser - og på, hvordan man udvikler kompetencer til at mærke egne og andres grænser og respektere dem.

Når Uge Sex åbnes landet over får elever på alle grundskolens klassetrin mulighed for at undersøge og diskutere grænser og grænseoverskridelser i forhold til krop, køn og seksualitet. De kommer både til at reflektere over, hvordan det kan være positivt at udfordre ens egne grænser, for eksempel i forhold til at tage initiativ til et kys. Men der vil også være fokus på, hvad man kan gøre, hvis man har overksredet egne eller andres grænser, eller ser andre få overskredet deres.

 

"Med et øget fokus på grænseoverskridelser og krænkelser i samfundsdebatten, er der kommet opmærksomhed på, at vi som samfund har et stort ansvar. Børn og unge skal lære at mærke egne og andres grænser, så man kan forstå og respektere dem, og det fundament bliver skabt fra de små klasser" siger generalsekretær i Sex & Samfund Bjarne B. Christensen.

Øget fokus på grænser

I de seneste år har der været et stigende fokus på grænser og grænseoverskridelser både online og offline. Særligt i kraft af børn og unges digitale hverdagsliv, er der opstået nye typer af konflikter og krænkelser i relation til køn, krop og seksualitet, som for eksempel billeddeling uden samtykke.

Med et øget fokus på grænseoverskridelser og krænkelser i samfundsdebatten, er der opstået et større behov for at styrke dialogen om grænser og respekt for sig selv og andre. Gennem undervisning af eleverne helt ned til de yngste klasser, skabes der et fundament for, at børn og unge tidligt i deres liv udvikler et sprog og en øget opmærksomhed på grænser, så man har bedre mulighed for at mærke og respektere dem. 

Alle kan være med

Med Uge Sex 2019 tilbyder vi undervisningsmaterialer til indskolingen, mellemtrin og udskolingen. I de små klasser lægger vi vægt på, at eleverne får viden om personlige grænser, kan give udtryk for egne grænser og vise respekt for andres. I de større klasser er der fokus på relationer i forhold til venskaber, trivsel og mobning samt grænser i kæresterelationer og seksuelt.

Gennem fagligt arbejde med film, dilemmaer og konkrete cases, får eleverne mulighed for at udvikle deres kompetencer til at fremme egen og andres sundhed og trivsel.