Underviserportal

Grundskolen Fagportal for sundheds- og seksualundervisning
Log ind / Opret dig Gemte

Adoptivfamilier

Film
Del af forløbet: Reproduktion
Øvelsestype: Film
  • Tid 30 minutter
  • Målgruppe 0. klasse , 1. klasse , 2. klasse , 3. klasse
  • Materialer Klippet ”Storfamilien – en adoptivfamilie” på https://www.dr.dk/skole/dansk/familieformer, computer/tablets med internetforbindelse, smartboard
  • Færdigheds- og vidensområder Familieliv, Normer og idealer, Rettigheder
  • Fag / Emne Dansk, Billedkunst, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
  • Læringsmål

    Eleverne kan undersøge og beskrive forskellige familieformer – herunder at kunne forklare, hvad en adoptivfamilie er

    Eleverne kan give eksempler på, hvordan familier kan være ens og forskellige

En del af forløbet: Reproduktion

Andre øvelser i forløbet

Til materialeoversigt