Underviserportal

Grundskolen Fagportal for sundheds- og seksualundervisning
Log ind / Opret dig Gemte

Flirt, fest og alkohol

Film og gruppearbejde
Øvelsestype: Film/gruppearbejde
  • Tid 30 - 40 minutter
  • Målgruppe 10. klasse
  • Materialer Filmen ”Flirt, fest og alkohol” og et arbejdsark til hver gruppe
  • Færdigheds- og vidensområder Normer og idealer, Personlige grænser
  • Fag / Emne Samfundsfag
  • Læringsmål

    At eleverne drøfter alkohols betydning for flirt og scoring

    At eleverne kommer med bud på, hvad man kan gøre for at undgå grænseoverskridelser i situationer med alkohol

En del af forløbet: Flirt og normer i grænselandet

Andre øvelser i forløbet

Til materialeoversigt