Underviserportal

Grundskolen Fagportal for sundheds- og seksualundervisning
Log ind / Opret dig Gemte

Hvad gør man så - om kroppen

Kroppelop.dk
Del af forløbet: Grænser
Øvelsestype: Kroppelop.dk
  • Tid 1 lektion
  • Målgruppe 0. klasse , 1. klasse , 2. klasse , 3. klasse
  • Materialer Computere
  • Færdigheds- og vidensområder Personlige grænser
  • Fag / Emne Dansk, Understøttende undervisning, Billedkunst, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
  • Læringsmål

    Eleverne kan give eksempler på, hvad man kan gøre, hvis man oplever, at ens grænser bliver overskredet enten i skolen, i fritiden eller derhjemme

    Eleverne kan tale om egne og andres grænser i skolen, fritiden og derhjemme

En del af forløbet: Grænser

Andre øvelser i forløbet

Til materialeoversigt