Underviserportal

Grundskolen Fagportal for sundheds- og seksualundervisning
Log ind / Opret dig Gemte

Sex og prævention

  • Antal øvelser 8
  • Fag / Emne Biologi, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, Dansk
  • Målgruppe 7., 8., 9. klasse

Beskrivelse af forløbet

Formålet med forløbet er, at eleverne udvikler deres viden om faktorer, der påvirker seksuel sundhed, samt styrker deres indblik i handlemuligheder, som kan fremme egen og andres seksuelle sundhed og trivsel.

Seksuel sundhed handler både om faktorer relateret til usikker seksuel adfærd – herunder viden om prævention, sexsygdomme og uønsket graviditet – og om rettigheder, lyst/ulyst og seksuel trivsel.

Øvelserne i dette forløb lægger således op til, at eleverne undersøger, diskuterer og forholder sig kritisk til viden, dilemmaer, normer og holdninger, der knytter sig seksuel sundhed og trivsel.

Danske unge har generelt et højt niveau af viden om prævention, sexsygdomme, uønsket graviditet og abort. Men der er også mange myter om de forskellige præventionsformer og om, hvordan sexsygdomme smitter, som det er vigtigt at sætte fokus på og få korrigeret gennem undersøgelse af og dialog om fakta.

Gennem arbejdet med øvelserne i dette forløb støttes eleverne i, at sætte ord på nogle af de usikkerheder og dilemmaer de oplever i spændingsfeltet mellem udviklingen af et sjovt og spændende seksualliv og de uhensigtsmæssige konsekvenser, det kan have, hvis eksempelvis præventionen glipper i forbindelse med sex. Dialog med og mellem de unge om de gode grunde, der er til at bruge prævention, er vigtig, men i undervisningen skal det også tages alvorligt, at der kan være grunde til ikke at bruge prævention: Angst for lægetjek, ønsket om at fremstå tjekket over for sin partner, faldende erektion og så videre. Kun ved at tage de unges bekymringer alvorligt og gå i dialog med dem om disse kan nogle af usikkerhederne reduceres. Øvelserne i forløbet er udarbejdet, så de giver mulighed for at belyse disse forskellige vinkler og perspektiver på unges seksuelle sundhed og trivsel.

I øvelserne er der angivet, hvilket klassetrin den enkelte øvelse er udviklet til. Disse angivelser er vejledende. Det er op til den enkelte underviser at vurdere, hvorvidt øvelsen passer til ens konkrete klasse eller der er behov for tilpasninger.

Øvelserne i forløbet kan sammensættes til et længere undervisningsforløb, eller der kan udvælges en eller flere øvelser, der anvendes som selvstændige øvelser eller i kombination med øvelser fra andre undervisningsforløb til udskolingen.

Verdensmål
Når du underviser i undervisningsmaterialer fra Sex & Samfund, bidrager du samtidig til at opnå FN’s verdensmål om at sikre global, bæredygtig udvikling. Dette materiale er især med til at opfylde Mål 3: Sundhed og trivsel. Læs mere om, hvordan undervisning i køn, krop og grænser er med til at opfylde verdensmålene ved at trykke her.

Øvelser i forløbet

Fakta om sexsygdomme
Forløb: Sex og prævention
Tid: 30 - 45 minutter
Målgruppe: 9. klasse, 8. klasse
Fag/emner: Biologi, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
Øvelsestype(r): Tekst
Øvelse
Dilemmaer om sex, lyst og prævention
Forløb: Sex og prævention
Tid: 15 minutter
Målgruppe: 9. klasse, 7. klasse, 8. klasse
Fag/emner: Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
Øvelsestype(r): Aktiv vurdering, Dilemmaer
Øvelse
Sikker sex - hvorfor ikke?
Forløb: Sex og prævention
Tid: 1 lektion
Målgruppe: 9. klasse, 7. klasse, 8. klasse
Fag/emner: Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
Øvelsestype(r): Film og lyd
Øvelse
Sandt eller falsk om seksuel sundhed
Forløb: Sex og prævention
Tid: 45 minutter
Målgruppe: 9. klasse, 7. klasse, 8. klasse
Fag/emner: Dansk, Biologi, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
Øvelsestype(r): Spil og bevægelse
Øvelse
Smittet med en sexsygdom
Forløb: Sex og prævention
Tid: 15 minutter
Målgruppe: 9. klasse, 7. klasse, 8. klasse
Fag/emner: Dansk, Biologi, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
Øvelsestype(r): Dilemmaer
Øvelse
Det kan være svært
Forløb: Sex og prævention
Tid: 15 - 25 minutter
Målgruppe: 9. klasse, 7. klasse, 8. klasse
Fag/emner: Dansk, Biologi, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
Øvelsestype(r): Aktiv vurdering
Øvelse
Kondomstafet
Forløb: Sex og prævention
Tid: 30 minutter
Målgruppe: 9. klasse, 7. klasse, 8. klasse
Fag/emner: Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
Øvelsestype(r): Film og lyd, Spil og bevægelse
Øvelse
Seksuel sundhed på spil
Forløb: Sex og prævention
Tid: 45 - 60 minutter
Målgruppe: 9. klasse, 7. klasse, 8. klasse
Fag/emner: Biologi, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
Øvelsestype(r): Spil og bevægelse, Dilemmaer
Øvelse
Til materialeoversigt