Underviserportal

Grundskolen Fagportal for sundheds- og seksualundervisning
Log ind / Opret dig Gemte

Seksuel sundhed

  • Antal øvelser 10
  • Færdigheds- og vidensområder Normer og idealer, Seksuelle rettigheder, Relationer, Personlige grænser, Seksuel sundhed, Livstil og levevilkår
  • Fag / Emne Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, Biologi, Dansk
  • Målgruppe 7., 8., 9. klasse

Beskrivelse af forløbet

Dette forløb handler om seksuel sundhed. Forløbet er udviklet som et grundforløb til Uge Sex i udskolingen. Sammen med de øvrige grundforløb til Uge Sex i udskolingen afspejler dette materiale den faglige bredde i sundheds- og seksualundervisningen på 7.- 9. klassetrin. De øvrige grundforløb er ”Et trygt rum i undervisningen”, ”Sex og relationer”, ”Normer og idealer” og ”Seksuelle rettigheder”.

Formålet med forløbet er, at eleverne udvikler deres viden om faktorer, der påvirker seksuel sundhed, samt styrker deres indblik i handlemuligheder, som kan fremme egen og andres seksuelle sundhed og trivsel.

Seksuel sundhed handler både om faktorer relateret til usikker seksuel adfærd – herunder viden om prævention, sexsygdomme og uønsket graviditet – og om rettigheder, lyst/ulyst og seksuel trivsel.

Øvelserne i dette forløb lægger således op til, at eleverne undersøger, diskuterer og forholder sig kritisk til viden, dilemmaer, normer og holdninger, der knytter sig seksuel sundhed og trivsel.

Danske unge har generelt et højt niveau af viden om prævention, sexsygdomme, uønsket graviditet og abort. Men der er også mange myter om de forskellige præventionsformer og om, hvordan sexsygdomme smitter, som det er vigtigt at sætte fokus på og få korrigeret gennem undersøgelse af og dialog om fakta.

Gennem arbejdet med øvelserne i dette forløb støttes eleverne i, at sætte ord på nogle af de usikkerheder og dilemmaer de oplever i spændingsfeltet mellem udviklingen af et sjovt og spændende seksualliv og de uhensigtsmæssige konsekvenser, det kan have, hvis eksempelvis præventionen glipper i forbindelse med sex. Dialog med og mellem de unge om de gode grunde, der er til at bruge prævention, er vigtig, men i undervisningen skal det også tages alvorligt, at der kan være grunde til ikke at bruge prævention: Angst for lægetjek, ønsket om at fremstå tjekket over for sin partner, faldende erektion og så videre. Kun ved at tage de unges bekymringer alvorligt og gå i dialog med dem om disse kan nogle af usikkerhederne reduceres. Øvelserne i forløbet er udarbejdet, så de giver mulighed for at belyse disse forskellige vinkler og perspektiver på unges seksuelle sundhed og trivsel.

I øvelserne er der angivet, hvilket klassetrin den enkelte øvelse er udviklet til. Disse angivelser er vejledende. Det er op til den enkelte underviser at vurdere, hvorvidt øvelsen passer til ens konkrete klasse eller der er behov for tilpasninger.

Øvelserne i forløbet kan sammensættes til et længere læringsforløb, eller der kan udvælges en eller flere øvelser, der anvendes som selvstændige øvelser eller i kombination med øvelser fra de øvrige grund- og temaforløb til Uge Sex i udskolingen.

Øvelser i forløbet

DILEMMAER OM SEX, LYST OG PRÆVENTION
Forløb: Seksuel sundhed
Type: Fire hjørner
Tid: 15 minutter
Målgruppe: 9. klasse 7. klasse 8. klasse
Fag/emner: Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
Områder: Seksuelle rettigheder, Relationer, Personlige grænser, Seksuel sundhed
Øvelse
SIKKER SEX - HVORFOR IKKE?
Forløb: Seksuel sundhed
Type: Film
Tid: 1 lektion
Målgruppe: 9. klasse 7. klasse 8. klasse
Fag/emner: Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
Områder: Normer og idealer, Relationer, Seksuel sundhed, Livstil og levevilkår
Øvelse
FAKTA OM SEXSYGDOMME
Forløb: Seksuel sundhed
Type: Ekspertgrupper
Tid: 30 - 45 minutter
Målgruppe: 9. klasse 8. klasse
Fag/emner: Biologi, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
Områder: Seksuel sundhed
Øvelse
SMITTET MED EN SEXSYGDOM
Forløb: Seksuel sundhed
Type: Cases
Tid: 15 minutter
Målgruppe: 9. klasse 7. klasse 8. klasse
Fag/emner: Dansk, Biologi, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
Områder: Seksuel sundhed
Øvelse
MØDOMMEN
Forløb: Seksuel sundhed
Type: Quiz
Tid: 30 minutter
Målgruppe: 9. klasse 8. klasse
Fag/emner: Biologi, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
Områder: Seksuel sundhed
Øvelse
Projekt om mødommen
Forløb: Seksuel sundhed
Type: Projekt
Tid: 2 - 3 lektioner
Målgruppe: 9. klasse 7. klasse 8. klasse
Fag/emner: Dansk, Biologi, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
Områder: Seksuel sundhed
Øvelse
SEKSUEL SUNDHED PÅ SPIL
Forløb: Seksuel sundhed
Type: Brætspil
Tid: 45 - 60 minutter
Målgruppe: 9. klasse 7. klasse 8. klasse
Fag/emner: Biologi, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
Områder: Seksuelle rettigheder, Seksuel sundhed
Øvelse
Det kan være svært
Forløb: Seksuel sundhed
Type: Fra stol til stol
Tid: 15 - 25 minutter
Målgruppe: 9. klasse 7. klasse 8. klasse
Fag/emner: Dansk, Biologi, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
Områder: Relationer, Seksuel sundhed
Øvelse
Sandt eller falsk om seksuel sundhed
Forløb: Seksuel sundhed
Type: Spil
Tid: 45 minutter
Målgruppe: 9. klasse 7. klasse 8. klasse
Fag/emner: Dansk, Biologi, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
Områder: Normer og idealer, Seksuelle rettigheder, Relationer, Seksuel sundhed, Livstil og levevilkår
Øvelse
Kondomstafet
Forløb: Seksuel sundhed
Type: Fysisk øvelse
Tid: 30 minutter
Målgruppe: 9. klasse 7. klasse 8. klasse
Fag/emner: Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
Områder: Seksuel sundhed
Øvelse
Til materialeoversigt